Popyt na srebro wciąż rośnie. Kolejna dekada ma zmienić cały rynek

W 2022 roku sektor przemysłowy, jubilerski i wyrobów napędzały roczną konsumpcję na srebro i odpowiadały za prawie trzy czwarte światowego popytu na nie.

Kontrastuje to z popytem inwestycyjnym, który w ubiegłym roku wyniósł 27 procent całkowitego popytu na srebro.

Srebro ma swoje „nie tylko pięć minut”

Z najnowszych analiz przeprowadzonych przez Oxford Economics, firmę doradczą i konsultingowej z siedzibą w Londynie, wynika, że popyt na srebro w przemyśle wzrośnie o 46 procent do 2033 roku, podczas gdy popyt na biżuterię i wyroby ze srebra wzrośnie odpowiednio o 34 i 30 procent.

Raport pt. „Fabrication Demand Drivers for Silver in the Industrial, Jewelry and Silverware Sectors Through 2033” został zlecony przez Silver Institute w celu zbadania i prognozowania tempa wzrostu kluczowych sektorów globalnego popytu na produkcję srebra oraz uzyskania wglądu w to, jak popyt zmieni się w ciągu następnej dekady. Firma konsultingowa ustaliła, że łączna produkcja srebrnych wyrobów przemysłowych, biżuterii i wyrobów ze srebra wzrośnie o 42 proc., czyli dwukrotnie szybciej niż w poprzedniej dekadzie (2014-2023).

Jak czytamy w dokumencie, w kilku kluczowych branżach wykorzystujących srebro prognozuje się wysoką produkcję w ciągu następnej dekady, co najprawdopodobniej nastąpi w Azji, zwłaszcza w Chinach. Raport wskazuje, że prognozowany wzrost popytu odzwierciedla szybki wzrost produkcji w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, który ma wzrosnąć o 55 proc. w ciągu dekady. Wykorzystanie srebra w energetyce słonecznej i pojazdach elektrycznych pomoże w rozwoju tej kategorii. W raporcie przeanalizowano również zmieniający się popyt na srebro w stopach lutowniczych, które same w sobie pochłonęły 9 procent globalnego popytu przemysłowego w 2022 roku.

Oxford Economics prognozuje, że Indie staną się liderem popytu na biżuterię w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Jednocześnie mogą one stracić część swojej dominacji w rynku srebrnej biżuterii na rzecz Chin, w miarę jak sytuacja gospodarcza tego kraju będzie się umacniać.

Zobacz też: Przyglądamy się polskiemu PKB miesiąc po wyborach. „To ważny sygnał dla rynku”

Solidni analitycy

Silver Institute specjalizuje się w zwiększaniu świadomości społecznej na temat istotnej roli srebra w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w zastosowaniach ekologicznych. Jego zadaniem jest dostarczanie wiarygodnych statystyk i informacji na temat tego metalu oraz tworzenie i wdrażanie programów, które pomagają zwiększyć popyt na niego. Z kolei Oxford Economics została założona w 1981 r. jako przedsięwzięcie komercyjne z kolegium biznesowym Uniwersytetu Oksfordzkiego w celu dostarczania prognoz ekonomicznych i modelowania brytyjskim firmom i instytucjom finansowym rozwijającym się za granicą.

Może Cię zainteresować:

Jesteś zainteresowany zakupem srebra lub złota inwestycyjnego? Sprawdź ofertę FlyingAtom.Gold!
Komentarze