Po podwyżce stóp o 25 pb ceny złota rosną – Powell zapewnia, że system bankowy jest zdrowy

Po podwyżce stóp o 25 pb ceny złota rosną – tym razem „gołębi” Powell zapewnia, że system bankowy jest zdrowy

Po podwyżce stóp złoto do góry

Rynek złota nadal utrzymuje się znacznie powyżej 1900 USD za uncję. Nowy tchnienie w byczy trend przyniosła w środę Rezerwa Federalna. Podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych i zasygnalizowała, że nie zakończyła cyklu zacieśniania.

„Komitet przewiduje, że pewne dodatkowe zaostrzenie polityki pieniężnej może być właściwe w celu osiągnięcia na tyle restrykcyjnego stanowiska w polityce pieniężnej, aby z czasem przywrócić inflację do 2 proc. Fed musi wziąć pod uwagę skumulowane zacieśnienie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na aktywność gospodarczą i inflację oraz rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej” – napisał bank centralny w oświadczeniu dotyczącym polityki pieniężnej.

Podjęcie przez bank centralny decyzji o podniesieniu stopy funduszy federalnych do poziomu między 4,75% a 5,00% ogranicza bardzo niestabilny okres dla rynków obligacji i stóp procentowych. Rynki instrumentów o stałym dochodzie charakteryzowały się dużą niestabilnością w ciągu ostatnich kilku tygodni, z gwałtownym spadkiem rentowności obligacji, gdy inwestorzy zareagowali na upadek Silicon Valley Bank w Kalifornii, nowojorskiego Signature Bank i jednego z największych banków w Europie, szwajcarskiego Credit Szwajcaria.

Przeczytaj także : Kurs złota rośnie i kurs Bitcoina rośnie – razem pokonują opory

System bankowy stabilny

Rezerwa Federalna bagatelizowała ostatnie zawirowania w sektorze bankowym. Chociaż kryzys bankowy dodał nowy element do polityki monetarnej Rezerwy Federalnej, nadal koncentruje się ona na obniżeniu inflacji do celu 2%.

„System bankowy w USA jest zdrowy i odporny. Ostatnie wydarzenia prawdopodobnie doprowadzą do zaostrzenia warunków kredytowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz odbiją się na działalności gospodarczej, zatrudnieniu i inflacji. Zakres tych skutków jest niepewny. Komitet pozostaje bardzo uważny na ryzyko inflacji.

Chociaż Rezerwa Federalna powiedziała, że nie skończyła jeszcze podnoszenia stóp procentowych, najnowsze prognozy gospodarcze, znane również jako „wykres kropkowy”, wskazują, że bank centralny jest wie co robi. Zaktualizowane projekcje pokazują, że bank centralny spodziewa się, że stopy procentowe osiągną szczytowy poziom 5,1% w tym roku, bez zmian wobec grudniowej prognozy na poziomie 5,1%.

Rynek złota odnotowuje solidny wzrost zakupów w reakcji na decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej. Kwietniowe kontrakty terminowe na złoto były ostatnio notowane po 1965,80 USD za uncję, co oznacza wzrost o ponad 1% w ciągu dnia.

Ole Hansen, szef strategii surowcowej w Saxo Banku, opisał ruch Fed jako gołębia podwyżka, która wspiera ceny złota.

Mohamed El-Erain, główny doradca ekonomiczny w Allianz SE, również podkreślił gołębi ton w oświadczeniu Rezerwy Federalnej.

Niektórzy analitycy twierdzą, że chociaż Rezerwa Federalna kontynuuje zacieśnianie polityki pieniężnej, rynek złota koncentruje się na rosnącym zagrożeniu recesją z powodu agresywnego cyklu zacieśniania.

Bank centralny USA tylko nieznacznie skorygował inne prognozy gospodarcze, widząc nieco słabszy wzrost w tym roku i wyższą inflację w tym roku.

Amerykański bank centralny przewiduje obecnie wzrost gospodarki USA o 0,4%, nieco mniej niż w grudniowej prognozie 0,5%. Bank centralny znacznie obniżył przyszłoroczną prognozę, przewidując wzrost PKB o 1,2%, w porównaniu z poprzednim szacunkiem na poziomie 1,6% w tym roku. Oczekuje się, że gospodarka wzrośnie o 1,9% w 2025 r., co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z ostatnimi szacunkami 1,8%.

Jednocześnie presja inflacyjna nadal rośnie. Amerykański bank centralny przewiduje, że inflacja bazowa, która eliminuje niestabilne ceny żywności i energii, wzrośnie w tym roku o 3,6% w porównaniu do grudniowych szacunków na poziomie 3,5%. Oczekuje się, że w 2024 r. bazowe ceny konsumpcyjne wzrosną o 2,6%, w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami na poziomie 2,5%. Prognozuje się, że do 2025 r. inflacja bazowa wzrośnie o 2,1%, bez zmian od grudnia.

Ogólnie oczekuje się, że ceny konsumpcyjne wzrosną w tym roku o 3,3%, w porównaniu z grudniową prognozą na poziomie 3,1%. Oczekuje się, że do 2024 r. inflacja wzrośnie o 2,6%, w porównaniu z ostatnią prognozą 2,5%. Prognozuje się, że w 2025 r. ceny konsumpcyjne wzrosną o 2,1%, bez zmian w stosunku do poprzedniego szacunku.

Rezerwa Federalna widzi stosunkowo stabilny rynek pracy w ciągu najbliższych dwóch lat, a stopa bezrobocia wzrośnie w tym roku do 4,5%, w porównaniu z grudniową prognozą 4,6%. Oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się na stałym poziomie 4,6% w 2024 i 2025 r.

Może Cię zainteresuje :

Komentarze