Teksas stworzy cyfrową walutę opartą na złocie

Teksas stworzy cyfrową walutę opartą na złocie

Ostatnio przyzwyczailiśmy się do negowania niemal wszystkiego co jest związane z kryptowalutami przez regulatorów w USA. Na szczęście prawo stanowe zezwala na obranie własnej drogi w tym zakresie i Texas zamierza z tego skorzystać. Jako pierwszy stan, Teksas chce emitować własną walutę cyfrową opartą na złocie.

Ciekawa propozycja ustawodawcza w stanie Texas

Proponowane rozwiązanie w formie ustawy przedstawionej przez senatora Bryana Hugesa oraz Marka Dorazio, wprowadza ustanowienie stanowiska kontrolera finansów publicznych. Będzie od odpowiedzialny za emisję waluty cyfrowej. Będzie ona w pełni zabezpieczona złotem i będzie w pełni wymienialna na gotówkę lub złoto.

„Kontroler ustanowi walutę cyfrową opartą na złocie, tak aby każda jednostka wyemitowanej waluty cyfrowej stanowiła określony ułamek uncji trojańskiej złota znajdującego się w skarbcu”.

„W razie potrzeby prywatna firma może zostać pop[roszona o pomoc w ustanowieniu waluty cyfrowej.

Kontroler będzie również zobowiązany do stworzenia mechanizmu, który umożliwi obywatelom korzystanie z nowej waluty cyfrowej zabezpieczonej złotem w codziennych transakcjach.

„Ustanawiając walutę cyfrową, kontroler ustanawia środki zapewniające osobie, która posiada walutę cyfrową, możliwość łatwego przeniesienia lub cesji waluty cyfrowej na inną osobę drogą elektroniczną”.

Wszystkie rezerwy złota wspierające cyfrową walutę będą przechowywane w funduszu powierniczym Texas Bullion Depository. Fundusz będzie kontrolowany przez kontrolera lub inny podmiot wyznaczony przez kontrolera.

„Powiernik będzie utrzymywał wystarczającą ilość złota, aby zapewnić wykup w złocie wszystkich jednostek waluty cyfrowej, które zostały wyemitowane i nie zostały jeszcze zamienione na pieniądze lub złoto”.

Każdy Teksańczyk będzie mógł nabyć dowolną ilość waluty cyfrowej

Proponowana ustawa nie wprowadza ograniczeń co do ilości cyfrowej waluty zabezpieczonej złotem, którą Teksańczycy mogą kupić. Natychmiast po dokonaniu zakupu kontroler będzie musiał :

„Zakupić ułamkową liczbę uncji złota równą liczbie jednostek waluty cyfrowej wydanej nabywcy i wydać nabywcy pewną liczbę jednostek cyfrowych waluty równą ilości złota, którą kontroler kupuje za pieniądze otrzymane od nabywcy”.

Gdy osoba posiadająca cyfrową walutę będzie chciała ją wymienić na gotówkę, wystarczy, że przedstawi ją kontrolerowi lub wyznaczonemu agentowi. Następnie sprzeda on złoto zgromadzone na rachunku depozytowym w kwocie równej kwocie wykupu i przekaże środki za odkupienie. Środki te będą pomniejszone o wszelkie opłaty.

Posiadacze mogą również zdecydować się na wymianę cyfrowej waluty na złoto. Kontroler lub jeden z jego wyznaczonych agentów „może zarządzać wykupem waluty cyfrowej na złoto za pomocą sztabek lub monet o standardowych rozmiarach. Może on także płacić ułamkową resztę w gotówce, jeśli jest to konieczne, aby ułatwić transakcję”.

Wartość każdej jednostki waluty cyfrowej zostanie ustalona w momencie transakcji. I „musi być równa wartości odpowiedniego ułamka uncji złota w momencie tej transakcji”.

Przeczytaj także: Banki centralne nie przestają wspierać złota. Najlepszy początek roku od ponad dekady

Waluta cyfrowa nie będzie dodatkową wartością budżetową

Aby uspokoić inwestorów w funduszu, którzy martwią się kwestiami takimi jak bail-in, ustawa wyraźnie stwierdza, że:

„Pieniądze otrzymane z zakupu waluty cyfrowej, złoto zakupione i przechowywane w ramach tego działania oraz pieniądze otrzymane ze sprzedaży złota w odpowiedzi na wniosek o wykup nie będą używane do celów budżetowych”.

Mówiąc wprost za środki pozyskane z emisji waluty cyfrowej nie będzie można realizować zadań budźetowych.

Wszystkie opłaty wygenerowane w związku z zarządzaniem funduszem zostaną zdeponowane na koncie założonym w ogólnym funduszu dochodów.

Dzień wejścia w życie ustawy: 1 wrzesień 2023

Proponowane ustawy kończą się wersem:

„Niniejsza USTAWA wchodzi w życie 1 września 2023 r.”.

W chwili pisania tego tekstu żaden projekt nie został przydzielony do specjalnej komisji ustawodawczej. Aby zgłoszone propozycje stały się oficjalnym prawem, muszą najpierw zostać wysłuchane przez komisję i zostać przyjęte większością głosów. Następnie muszą zostać zatwierdzone w pełnym głosowaniu przez stanowy Senat i Izbę Reprezentantów stanu Texas.

Może Cię zainteresuje:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze