Tajlandia wprowadza drastyczne zmiany w przepisach dotyczących kryptowalut

Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd opublikowała nowe zasady adresiwane dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi, które mają pomóc w poprawieniu ochrony inwestorów.

Nowe wytyczne wymagają od dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi emitowania odpowiednich ostrzeżeń podkreślających ryzyko związane z handlem kryptowalutami.

Zakaz pożyczania kryptowalut

Komisja zakazała usług pożyczania kryptowalut, tym samym zabraniając platformom kryptowalutowym oferowania jakiejkolwiek formy zwrotu zdeponowanych kryptowalut przez klientów. Celem podmiotu jest zwiększenie ochrony inwestorów przed ryzykiem związanym z usługami pożyczkowymi.

Wszystkie platformy muszą odtąd wyświetlać komunikat o treści: „Kryptowaluty są obarczone wysokim ryzykiem. Prosimy o dokładne przestudiowanie i zrozumienie ryzyka związanego z kryptowalutami, ponieważ możesz stracić całą kwotę inwestycji”.

Komunikat musi być przede wszystkim wyraźnie widoczny. Ponadto zanim klienci będą mogli skorzystać z usługi, operator biznesowy musi dopilnować, by wyrazili oni na nią zgodę i potwierdzili, że mają świadomość istniejącego ryzyka.

Oprócz zastrzeżenia dotyczącego ryzyka handlowego, nowe wytyczne zabraniają również usługodawcom wykorzystywania środków klientów do udzielania pożyczek lub inwestowania.

Nowe przepisy mają wejść w życie 31 lipca 2023 roku.

Zobacz też: Hongkong ze specjalną grupą ds. rozwoju Web3

Tajlandia stawia na skuteczną ochronę użytkowników

Przepisy dotyczące ochrony inwestorów są przedmiotem dyskusji w branży kryptowalutowej co najmniej od września 2022 r. To właśnie Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła potrzebę ostrzeżeń bezpieczeństwa ze strony operatorów kryptowalut w celu ujawnienia ryzyka związanego z handlem kryptowalutami w takich krajach jak Tajlandia. Zasady zakazujące operatorom biznesowym aktywów cyfrowych świadczenia usług lub wspierania usług przyjmowania depozytów i udzielania pożyczek były szczegółowo omawiane podczas spotkań, które odbyły się 1 grudnia 2022 i 11 maja 2023 roku.

Nowe zasady ochrony inwestorów pojawiły się po ogromnym kryzysie związanym z pożyczkami kryptowalutowymi podczas bessy w 2022 roku. To właśnie wtedy kilka firm udzielających pożyczek kryptowalutowych, które zebrały miliardy depozytów klientów, obiecując wysokie zyski, ogłosiło bankructwo. Znalazły się wśród nich tak duże i liczące się na rynku podmioty jak Celsius czy BlockFi.

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze