Scaramucci: Ten altcoin będzie Googlem aktywów cyfrowych

5 936

Założyciel SkyBridge Capital twierdzi że Algorand (ALGO) rzuci wyzwanie czołowym konkurentom w podobnym wymiarze, jak na początku istnienia Internetu zrobiła to firma Google.

Anthony Scaramucci przyznał, że zainwestował w ALGO dużo własnych środków. Uważa, że zainteresowanie projektem doprowadzi w końcu do tego, że Algorand wyprze z rynku wielu swoich konkurentów.

„Mam teraz w ALGO ćwierć miliarda dolarów. Myślę, że Algorand będzie jak Google.

Ty i ja, kiedy byliśmy młodzi, logowaliśmy się do Internetu za pomocą AltaVista. Używaliśmy Lycos, America Online – nawet Prodigy, […]. Gdy w 1998 roku pojawiła się ta firma o nazwie Google ludzie mówili: „dlaczego do diabła miałbym tego potrzebować? Mam wszystkie potrzebne instrumenty, aby uzyskać dostęp do Internetu”. Niedługo potem zaczęto argumentować: „Cóż, wiesz, że to działa szybciej. Opiera się o machine learning, algorytm jest bardziej rozpowszechniony, dzięki czemu zwraca bardziej dopasowane wyniki”. W ten sposób Google przebił wszystkich i myślę, że taka sama przyszłość czeka Algorand.”

„Myślę, że gdy duże przedsiębiorstwa wejdą ostatecznie na rynek tokenizacji i zaczną pracować w świecie zdecentralizowanych finansów będą potrzebować czegoś, co jest skalowalne jak Algorand, bezpieczne jak Algorand i całkowicie zdecentralizowane, więc nie będą musieli dłużej martwić się inflacją / deflacją tego, czego używają jako formy wymiany wartości.

Algorand to dla mnie przyszłość. Myślę, że w toku dogłębnego researchu coraz więcej ludzi będzie podejmować decyzję o wyborze właśnie tego ekosystemu.”

Co to jest Algorand?

Algorand to blockchain typu „proof-of-stake”, który umożliwia deweloperom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji dla usług finansowych. To platforma smart kontraktów, która rzuca wyzwanie Ethereum w kontekście szybszych transakcji przy zdecydowanie niższych kosztach.

Opracowali własny mechanizm konsensusu, który jest wariantem proof of stake zwanym pure proof of stake (TM). Główną korzyścią jest to, że technologia Algorand finalizuje bloki w kilka sekund i zapewnia natychmiastową finalność transakcji, jednocześnie zapobiegając forkom. Co więcej, Algorand oferuje wysoce konfigurowalne smart kontrakty jako narzędzie tokenizacji aktywów i transfery atomowe zbudowane bezpośrednio w warstwie pierwszej.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze