Putin o kryptowalutach: Ryzyko jest bardzo duże

3 342

Władimir Putin uważa, że inwestowanie w  ​​aktywa cyfrowe jest obecnie obarczone bardzo dużym ryzykiem. 

„Zmienność jest kolosalna”

69-letni polityk wygłosił swoje przemyślenia na temat branży kryptowalutowej podczas forum inwestycyjnego „Russian Calling” w Moskwie, relacjonowanego przez RBC. Według Putina aktywa cyfrowe są bardzo niestabilne, co czyni je ryzykownym instrumentem inwestycyjnym:

„Nie są niczym zabezpieczone, zmienność jest kolosalna, więc i ryzyko jest bardzo wysokie.”

Fakt wysokiego stopnia zmienności na rynkach większości kryptowalut, w tym bitcoina, jest jak najbardziej znany i dyskutowany od lat. Tak czy inaczej, król kryptowalut jest nadal stosunkowo młodym aktywem. Wielu komentatorów branżowych spodziewa się, że duże wahania ceny BTC mogą ulec wygładzeniu na fali kompleksowych rozwiązań regulacyjnych, które miałyby nadejść w kolejnych latach.

Zwolennikiem tej tezy jest CEO SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci. Porównał on niedawno BTC do Amazona, przypominając, że gigant e-commerce również był na początku bardzo niestabilny.

Kryptowaluty mogą stać się częścią przyszłego systemu monetarnego

Putin nie wykluczył, że kryptowaluty mogą stać się częścią przyszłego systemu monetarnego:

„[…] oczywiście w niektórych krajach, w niektórych gospodarkach, kryptowaluty są coraz szerzej. wykorzystywane. Może to kwestia przyszłości, ale musimy uważnie monitorować, jak ten proces będzie się rozwijał.”

Nie tak dawno temu południowy sąsiad Rosji – Chiny – nałożyły całkowity zakaz wydobywania i obrotu kryptowalutami. Putin ujawnił, że jego kraj nie zamierza zajść tak daleko. Władze będą śledzić rozwój sytuacji w branży i wdrażać „elementy regulacyjne”, które nie zaszkodzą gospodarce kraju:

„Jeśli chodzi o Rosję, będziemy działać w oparciu o realia, które mają miejsce w naszym kraju. Powinny istnieć pewne elementy regulacyjne, ale nie takie, które ograniczałyby działalność gospodarczą.”

Pogląd prezydenta Rosji na kwestię kryptowalut cały czas ewoluuje

To nie pierwszy raz, kiedy Władimir Putin wyraził swoje poglądy odnośnie kryptowalut. W połowie października podkreślił, że bitcoin i inne aktywa cyfrowe mogą pewnego dnia zostać wykorzystane jako jednostka rozliczeniowa i środek płatniczy.

Zapytany, czy kryptowaluty mogą zastąpić dolara amerykańskiego podczas rozliczania transakcji naftowych, Putin powiedział, że jest „za wcześnie, aby o tym mówić”:

„Kryptowalutowe kontrakty na ropę? Za wcześnie, żeby o tym mówić. To działa w kontekście transferu środków z jednego miejsca do drugiego, ale jeśli chodzi o obrót, zwłaszcza jeśli chodzi o surowce energetyczne, jest na to moim zdaniem jeszcze za wcześnie.”

Może Cię zainteresować:

Bitcoin: aktywo inwestycyjne, store of value, czy jednostka rozliczeniowa?

Kilka słów o zmienności bitcoina

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze