Regulacje prawne kryptowalut. Co przyniesie nowy rok?

3 508

Regulacje prawne w Europie

Rok 2018 był historycznym rokiem w zakresie regulacji kryptowalut oraz Blockchain. Malta, jako pierwszy kraj w Europie, podjęła się próby zdefiniowania tej technologii oraz regulacji podmiotów działających w sektorze walut wirtualnych. Ten śmiały krok z zaciekawieniem przyjęły inne państwa Unii Europejskiej. Traktują one bowiem regulacje maltańskie jako pole doświadczalne i możliwe fundamenty pod regulacje europejskie. Nie da się ukryć, że wszyscy oczekują na akty wykonawcze do tych przepisów, które umożliwią pełne funkcjonowanie przyjętych procedur. Póki co, są przyjęte ustawy, które budzą spore zainteresowanie wśród potencjalnych klientów, natomiast maltański aparat państwowy wciąż jest nieudolny.

Rok 2019 na świecie z całą pewnością będzie rokiem doskonalenia i wprowadzania na szeroką skalę procedur AML oraz KYC, a więc kolejnych regulacji. Branża krypto, chcąc wejść na „salony” światowych operacji finansowych musi przekonać wszystkich, że poradziła sobie z dwoma głównymi problemami. Pierwszy z nich to problem prania pieniędzy a drugi to problem anonimowości użytkowników. „Salony” ostatecznie przestaną udawać, że kryptowaluty to niszowa branża dla maniaków i w końcu będą musiały uznać ich równorzędny charakter. W zamian uzyskają kontrolę nad procesami, dostosowanymi do wymagań nadzoru na całym świecie.

Szacujemy także, że w 2019 roku inwestorzy odwrócą się od ICO i swoją uwagę skupią na projektach STO (o których pisaliśmy w naszej ostatniej publikacji w ramach cyklu Krypto-Lex). Będą to projekty, które w swym charakterze coraz bardziej będą przypominały emisję akcji, czy też obligacji. Możemy się także spodziewać coraz większej profesjonalizacji emisji oraz odpowiedzialności samych spółek za powierzone środki.

Zmiany w polskim opodatkowaniu

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy, które rozwiewają dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne dotyczące opodatkowania dochodów z kryptowalut. Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT i PIT, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia wirtualnych walut będzie opodatkowany według stawki 19%.

Dla osób prawnych przychody z obrotu kryptowalut będą stanowić przychody z zysków kapitałowych. Dochody te będą więc stanowiły to samo źródło przychodów, co dochody z instrumentów finansowych (akcji, obligacji), udziałów w funduszach inwestycyjnych i zbycia udziałów w spółkach. Od tego postanowienia jest jednak wyjątek, który dotyczy podmiotów świadczących profesjonalne usługi dla sektora kryptowalut (giełdy lub kantory kryptowalut). W ich przypadku przychody, jakie otrzymają z odpłatnego zbycia wirtualnej waluty, będą traktowane jako przychody z innych źródeł.

Do kosztów uzyskania przychodów będą się zaliczać tylko udokumentowane wydatki – zarówno te bezpośrednio poniesione na nabycie kryptowaluty, jak i opłaty związane z jej zbyciem (np. prowizja giełdy). Do tych kosztów nie będzie można jednak zaliczyć kosztów pożyczek, czy też kredytów zaciągniętych na zakup kryptowalut. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, koszty uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem kryptowalut powinny być potrącone w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Ustawodawca wprowadził jednak wyjątek od tej ogólnej zasady, który pozwoli na rozliczenie nadwyżki kosztów uzyskania przychodów także w następnym roku podatkowym. Kupując kryptowalutę w 2019 r. i sprzedając ją z zyskiem w 2020 r., będziemy mogli odliczyć koszt jej zakupu w roku poprzednim. Warto zwrócić uwagę na to, że rozliczenie podatku odbywa się w ramach deklaracji rocznej. Brak zobowiązania do wpłacania zaliczek oznacza dla podatnika większą płynność obrotu w ciągu roku podatkowego.

Materiał został opracowany we współpracy z partnerem Thompson&Stein

Thompson&Stein to międzynarodowa kancelaria prawnicza specjalizująca się w doradztwie prawnym i podatkowym. Działalność firmy obejmuje m.in. pomoc w uzyskaniu licencji na obrót kryptowalutami i doradztwo przy ICO.

Thompson&Stein

Komentarze