Podatek od kryptowalut przestanie być ściągany za wschodnią granicą?

Temat rozliczeń za zyski osiągnięte z kryptowalut jest zawsze aktualny. Jest wiele różnych stanowisk w sprawie rozliczania podatku za zyski ze sprzedaży Bitcoina, za jego wydobycie czy też za prowadzenie usług z nim związanych. Dołóżmy do tego jeszcze różne podejścia w innych krajach i mamy prawdziwy bałagan. W większości główną przyczyną jest brak odpowiednich regulacji. Ukraińscy politycy chcą rozwiązać ten problem w możliwie najprostszy sposób – podatek od kryptowalut ma być zniesiony.

Taki jest główny zamysł projektu ustawy, który został przedłożony do rozpatrzenia przez parlament. Projekt ten został przygotowany przez Komisję ds. polityki podatkowej i celnej. Wg niego wszelkie zyski pochodzące z kupowania, sprzedaży czy też miningu kryptowalut mają być zwolnione z podatku. Głównym celem takiego działania jest stymulacja rozwoju rynku kryptowalut na Ukrainie:

Aby stworzyć skuteczny mechanizm stymulujący rynek kryptowalut na Ukrainie logicznym krokiem jest zwolnienie z podatku zysków przedsiębiorstw […]. Przychody z operacji kryptowalutowych nie powinny być uwzględnianie przy obliczaniu całkowitego miesięcznego (rocznego) dochodu podlegającego opodatkowaniu. Zaś transakcje kryptowalutowe i kopanie kryptowalut są sklasyfikowane jako takie, które nie podlegają opodatkowaniu.

Pomyślne wdrożenie ustaw w takim brzmieniu byłoby olbrzymim wydarzeniem, mimo tego że Ukraina nie jest znaczącym rynkiem w świecie kryptowalut. Zniesienie podatku mogłoby jednak ten stan rzeczy szybko zmienić, w końcu byłaby to bardzo dobra lokalizacja do prowadzenia kryptowalutowego biznesu. Wszystko to jednak są na razie domysły, bowiem koniecznym warunkiem jest wdrożenie ustawy. Na obecnym etapie nie jest to jeszcze pewne, a trzeba też pamiętać, że w trakcie procesu ustawodawczego posłowie mogą wnosić poprawki. Tym samym nawet jeżeli dojdzie do przyjęcia ustawy to może ona brzmieć inaczej, a sam podatek od kryptowalut może być zniesiony lub przeobrażony do innej postaci.

Ukraina coraz przychylniej zaczyna patrzeć na Bitcoina i inne cyfrowaluty. Pojawia się coraz więcej pomysłów na stosowne regulacje prawne. Już wcześniej informowaliśmy o komunikacie Banku Centralnego Ukrainy. Jednoznacznie stwierdził on, że jedynym pełnoprawnym środkiem płatniczym na terenie Ukrainy jest hrywna. Równocześnie jednak Bank jest świadomy problemu różnego statusu kryptowalut w różnych krajach. Szczegóły można znaleźć w tej infografice przygotowanej przez Bank. W komunikacie wspomniano również o rozpoczęciu rozmów z Ministerstwem Finansów, Urzędem Skarbowym, Służbą Nadzoru Finansowego, Narodową Komisją Giełd i Papierów Wartościowych oraz Krajową Komisją ds. regulacji rynków finansowych. Ich efekty powinniśmy poznać w najbliższej przyszłości.

MW

Komentarze