G7 | Ministrowie finansów biorą się za kryptowaluty

W dzisiejszym komunikacie prasowym Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wspomina, że ministrowie finansów krajów G7 wyrazili silne poparcie dla kwestii regulacji kryptowalut.

„W G7 istnieje silne poparcie dla potrzeby uregulowania walut cyfrowych. Ministrowie […] potwierdzili poparcie dla wydanego w październiku wspólnego oświadczenia G7 w sprawie płatności cyfrowych.”

Na spotkaniu – w którym uczestniczył ustępujący sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin – poruszono kwestię zwalczania przypadków nielegalnego wykorzystania zasobów cyfrowych.

Regulacje kryptowalut

Mnuchin był iskrą długotrwałego niepokoju w społeczności z powodu oświadczeń skierowanym przeciwko kryptowalutom. W lipcu 2019 r. jasno dał do zrozumienia, że ​​nowa klasa aktywów zostanie powiązana z „bardzo, bardzo silnymi” przepisami. Z książki napisanej przez byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona dowiadujemy się, że prezydent USA Donald Trump miał powiedział mu osobiście, aby ten „powstrzymał Bitcoina”.

To jednak nie wszystko. Jego następczyni – była przewodnicząca Rezerwy Federalnej Janet Yellen – również nie jest fanem Bitcoina.

Tymczasem ustawa STABLE, zaproponowana przez skrajnie lewicowego Rashidę Tlaiba, ma na celu zakazanie wydawania stablecoinów, które nie zostaną prześwietlone i zaakceptowane przez agencje federalne.

Całkiem niedawno miliarder Ray Dalio komentował, że używanie Bitcoina może stać się w przyszłości „zbyt niebezpieczne”, a to z powodu drakońskich przepisów rządowych.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze