Czy stablecoiny będą nielegalne w USA?

Stany Zjednoczone mogą wkrótce stać się jednym z pierwszych krajów, które doprowadzą do tego, że stablecoiny staną się nielegalne. Aby użytkownicy mogli z nich korzystać, giełdy kryptowalut i firmy musiałyby uzyskać zgodę rządu. Może to z pewnością mieć negatywny wpływ na rynek kryptowalut, który jest silnie uzależniony od stablecoinów, aby zmniejszyć ekspozycję inwestorów na wysoko zmienne aktywa cyfrowe.

Czy Stany Zjednoczone mogą uczynić stablecoiny nielegalnymi?

Kongres Stanów Zjednoczonych stanął niedawno w obliczu projektu nowej ustawy, która ma na celu regulację stablecoinów. Ustawa wymagałaby od firm i dostawców usług na rynku kryptowalut uzyskania zgody rządu przed zaoferowaniem ich użytkownikom. Jeśli nie otrzymają zgody i nadal będą z nimi współpracować, ustawa sprawi, że ten rodzaj aktywów cyfrowych stanie się nielegalny.

Projekt ustawy przedstawiony Kongresowi USA brzmi następująco:

„Wydawanie stablecoinów, produktów, świadczenie usług z nimi powiązanych lub inne angażowanie się w jakąkolwiek działalność handlową […], w tym działalność z wykorzystaniem stablecoinów emitowanych przez inne osoby, jest niezgodne z prawem bez uzyskania pisemnej zgody z góry.”

Firmy musiałyby uzyskać zgodę różnych agencji rządowych. Niektóre z instytucji, które zezwalają na obsługę i zapewnianie obrotu tego rodzaju aktywami, obejmują Radę Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej i inne.

Stablecoiny sprawiają problemy… Jakie? Komu?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy było kilka agencji rządowych, które naciskały na regulacje w tym zakresie. Na przykład Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wyjaśniła, że ​​EBC musi zapewnić innowacyjność płatności w strefie euro.

„Chociaż stablecoiny mogą napędzać dodatkowe innowacje w płatnościach i być dobrze zintegrowane z mediami społecznościowymi, platformami handlowymi i innymi platformami, stanowią poważne ryzyko ”– wspomniała kilka dni temu.

Jak wyjaśnia Lagarde, „mogą one zagrozić” stabilności finansowej i suwerenności monetarnej. Ponadto emitent może nie być w stanie zagwarantować ich stałej wartości. Ponadto duża zmiana w kierunku stablecoinów z depozytów bankowych może mieć wpływ na działalność banków i transmisję polityki pieniężnej.

Prezes EBC mówiła nie tylko o Tether (USDT). Myślała też o tych stablecoinach, które mogłyby być tworzone przez inne firmy, w tym Facebooka.  Ostatecznie wyjaśniła, że ​​dominująca pozycja tych firm może zaszkodzić konkurencji i wolnemu wyborowi konsumentów. Tworzone przez nich stablecoiny mogą również budzić obawy dotyczące prywatności danych i niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze