Polygon (MATIC) przyćmiewa (po raz pierwszy) L1 Ethereum w zakresie dziennych, aktywnych adresów

4 709

Współzałożyciel Polygon, Mihailo Bjelic, powiedział, że liczba unikalnych, dziennych, aktywnych adresów Polygon przekroczyła w poniedziałek (27 września) liczbę swoich odpowiedników w warstwie 1 blockchaina Ethereum.

Influencer przedstawiający się jako Guy (@coinbureau) mówił w zeszłym miesiącu, że MATIC to jedno z niewielu aktywów cyfrowych, które chciałby móc kupić wcześniej.

W filmie zatytułowanym „TOP Altcoin Picks 2021 Q3” opublikowanym na YouTube, Guy powiedział ponad 1,2 mln subskrybentów swojego kanału, dlaczego jest tak byczy w odniesieniu do $MATIC:

 • Polygon jest „preferowanym rozwiązaniem do skalowania warstwy 2” dla Ethereum.
 • Niektóre z bardzo popularnych zdecentralizowanych aplikacji (Apps), które zostały zbudowane na Polygon, to Aave ($AAVE), Decentraland ($LAND) i SushiSwap ($SUSHI).
 • Ponad 300 zdecentralizowanych aplikacji na Polygon szczyci się ponad 9 miliardami dolarów całkowitej zablokowanej wartości (TVL).
 • Zarówno Coinbase, jak i Binance niedawno zakończyły integrację portfela Polygon. Liczba aktywnych użytkowników (która rośnie bardzo szybko) jest większa niż w przypadku niektórych blockchainów warstwy pierwszej (L1).
 • $MATIC nie tylko zasila łańcuch blokowy Polygon, ale jest ważny dla rozszerzającego się zestawu łańcuchów blokowych warstwy drugiej (L2) dla Ethereum.
 • Od początku 2021 $MATIC radzi sobie bardzo dobrze również pod względem ceny. Chociaż krach na rynku kryptowalut w drugiej połowie drugiego kwartału 2021 r. obniżył cenę z rekordowego poziomu (ATH) 2,44 USD (osiągniętego 18 maja), przy „masowej adopcji”, cena tego kryptoaktywa ma „ realną” szansę, aby do końca bieżącego roku osiągnąć 5 USD.
https://youtu.be/UK3PAEAfIfE

Anthony Sassano, który w tym roku dołączył do Polygon w charakterze doradcy, wyjaśnił w połowie maja naturę pewnych nieporozumień w rozumieniu Polygon (np. niektórzy ludzie nazywają Polygon łańcuchem bocznym Ethereum, podczas gdy inni nazywają go blockchainem L2). Oto kilka najważniejszych informacji z tego wątku na Twitterze:

 • „Istnieje łańcuch Matic Plasma Chain i łańcuch Polygon PoS. Zdecydowana większość działań odbywa się w sieci PoS.”
 • „Łańcuch PoS jest tym, co ludzie nazywają„ łańcuchem bocznym” Ethereum, ponieważ ma własny zestaw walidatorów (100+ którzy obstawiają MATIC). Oznacza to, że ​​nie używa zabezpieczeń Ethereum (PoW).”
 • „Łańcuch PoS wykracza poza standardowy łańcuch boczny i faktycznie opiera się na Ethereum i angażuje się w niego (co niektórzy mogą nazywać„ łańcuchem zobowiązań” – commit chain). Opiera się na Ethereum, ponieważ cała logika walidatora/stakowania dla łańcucha PoS działa jak smart kontrakt na Ethereum.”
 • „Oznacza to, że gdyby sieć Ethereum przeszła w tryb offline, sieć PoS Polygon również przeszłaby w tryb offline. Po drugie, łańcuch PoS faktycznie – co jakiś czas – zatwierdza/punkty kontrolne w Ethereum.”
 • „Ma to dwie zalety: zapewnia opartą na Ethereum ostateczność łańcucha PoS i może pomóc łańcuchowi odzyskać siły w przypadku katastrofy. Oznacza to również, że Polygon płaci Ethereum za korzystanie z jego przestrzeni blokowej (w ETH) oraz w celu zabezpieczenia kontraktów i punktów kontrolnych.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze