Opłaty transakcyjne w Ethereum najniżej od początku bańki DeFi!

Opłaty transakcyjne w Ethereum spadają. Może to oznaczać mniejszą aktywność w łańcuchu bloków. Czy hype na DeFi dobiega końca?

Kiedy opłaty transakcyjne w Ethereum rosną? Dzieje się tak wówczas, gdy popyt przewyższa podaż energii przeznaczonej na wydobycie. To właśnie w takich okolicznościach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy sieć jest przeciążona…

Najnowsze dane on-chain poświadczają, że średnia cena transakcji Ethereum osiągnęła najniższą cenę od połowy lipca. To właśnie wtedy rozpoczął się zmasowany boom na DeFi. W związku z powyższym – niższe opłaty mogą oznaczać mniejszą aktywność w blockchainie Ethereum. Opłaty poszybowały w górę tego lata, kiedy górnicy „ugięli się” pod ciężarem DeFi. Czy to oznacza, że ​​hype na zdecentralizowane finanse się skończył?

Jak działają opłaty transakcyjne w Ethereum?

Zgodnie z danymi z serwisu BitInfoCharts, średnia opłata transakcyjna w Ethereum osiągnęła w ubiegłą sobotę 0,905 USD, a w niedzielę 1,029 USD. Jest to gwałtowny spadek z maksimum 14,583 USD za pojedynczą transakcję, co miało miejsce jeszcze na początku września.

Opłaty transakcyjne w Ethereum
wykres 3-m-cczny wysokości opłat transakcyjnych w sieci Ethereum

Opłaty uiszczane za transakcje Ethereum trafiają do górników Ethereum, którzy wykorzystują moc obliczeniową do przetwarzania transakcji. Opłaty transakcyjne Ethereum rosną, gdy zapotrzebowanie na moc obliczeniową górników jest większe niż podaż.

Dzieje się tak, gdy sieć ulega obciążeniu w wyniku gwałtownego wzrostu aktywności. Kiedy wiele osób przetwarza transakcje jednocześnie, górnicy dają pierwszeństwo tym, którzy oferują najwięcej.

W związku z tym opłaty spadają, gdy sieć jest mniej obciążona lub gdy jest odpowiednia liczba górników do procesowania transakcji.

Opłaty a DeFi | Zmiana trendu czy chwila na oddech?

To, że średnia opłata za transakcję Ethereum spadła do poziomów niewidzianych od lipca, może oznaczać, że hype wokół zdecentralizowanych finansów nieco ucichł.

Począwszy od końca czerwca, protokoły DeFi zaczęły oferować dodatkowe zachęty dla tych, którzy korzystali z platform, czasami nawet do 1000% RRSO. Spowodowało to napływ ogromnych ilości pieniędzy na rynek. Wraz ze wzrostem użycia, odpowiednio wzrosły też opłaty transakcyjne.

Co ważne, ludzie nadal są zainteresowani zdecentralizowanymi finansami. Nie ulega wątpliwości, że branża cały czas rośnie i najprawdopodobniej będzie rosła nadal. Według danych DeFi Pulse, inwestorzy zablokowali już w protokołach DeFi kryptowaluty o wartości ponad 11 miliardów dolarów.

Zastanawiające, że jak do tej pory wartość ta rosła sukcesywnie co tydzień o ok. miliard dolarów. Aktualnie wzrosty w tym zakresie wyhamowały…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze