OCC dokona przeglądu własnych regulacji odnośnie kryptowalut

Amerykański Urząd Kontrolera Waluty (OCC) przeanalizuje wytyczne dotyczące kryptowalut, które poprzednia administracja zaproponowała w zeszłym roku.

Michael Hsu – nowy szef OCC – ujawnił, że niezależna agencja planuje poddać przeglądowi swoje własne wytyczne dotyczące kryptowalut zaproponowane w ciągu ostatniego roku. Dodał, że wszystkie banki federalne powinny dostarczać pisma interpretacyjne i wskazówki, w tym kwestie związane z zasobami cyfrowymi.

Coraz większe zacieśnienie polityki rządu USA względem kryptowalut…?

Urząd Kontrolera Waluty, które reguluje wszystkie banki krajowe i federalne stowarzyszenia oszczędnościowe, przeanalizuje swoje wytyczne dotyczące kryptowalut. Nowy szef agencji regulacyjnej, Michael J.Hsu, zapowiedział, że agencja skontroluje swoje propozycje z 2020 roku.

Nadchodzące zmiany niekoniecznie muszą być równoznaczne z przewidywaniem pesymistycznej przyszłość dla społeczności kryptowalut. Jak zauważył Hsu w swoim oświadczeniu, OCC wsparło i zaktualizowało sektor bankowy:

„W OCC nacisk położono na zachęcanie do odpowiedzialnych innowacji… stworzyliśmy Biuro Innowacji, zaktualizowaliśmy ramy czarteru krajowych banków i firm powierniczych oraz zinterpretowaliśmy usługi przechowywania kryptowalut jako część działalności bankowej. Poprosiłem personel o przegląd tych działań”.

Posunięcie OCC może również mieć na celu zapewnienie lepszego wsparcia dla branży. Hsu zapowiadał, że usługi i platformy fintech będą częścią przyszłej gospodarki, ale muszą przestrzegać ogólnych przepisów.

OCC i jego wytyczne przyjazne dla kryptowalut

Amerykański Urząd Kontrolera Waluty wykazał niedawno wykazało swoje poparcie dla społeczności kryptowalut. OCC dał amerykańskim bankom zielone światło do stosowania stablecoinów i publicznych łańcuchów bloków do płatności.

Regulator zapewnił, że posunięcie to zwiększy efektywność federalnej architektury bankowej, zapewniając jednocześnie stabilność płatności. Brian Brooks zauważył wówczas:

„Nasz list usuwa wszelką niepewność prawną dotyczącą uprawnień banków do łączenia się z łańcuchami bloków w roli węzłów walidacyjnych, a tym samym do przeprowadzania płatności w stablecoin w imieniu klientów, którzy coraz częściej domagają się szybkości, wydajności, interoperacyjności i niskich kosztów związanych z tymi produktami”.

Wcześniej były szef biura stwierdził również, że „nikt nie zamierza banować bitcoina”. Brooks zauważył, że 2021 będzie ogólnie bardzo pozytywnym rokiem dla zasobów cyfrowych:

Myślę, że usłyszymy wiele dobrych wiadomości na temat kryptowalut”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze