Niemcy | Już od jutra na rynek kryptowalut może wpłynąć nawet 415 mld dolarów

39 370

Już jutro (2 sierpnia) w Niemczech w życie wchodzi prawo umożliwiające funduszom instytucjonalnym trzymanie kryptowalut.

Od jutra na rynek kryptowalut wpłynąć może nawet 415 miliardów dolarów

Gdy tylko wejdą w życie nowe przepisy regulujące niemieckie Spezialfonds, na rynek kryptowalut mogą wpłynąć inwestycje o wartości przekraczającej nawet 415 miliardów dolarów.

Począwszy od 2 sierpnia 2021 r., niemieckie fundusze instytucjonalne będą mogły przechowywać do 20% swoich aktywów w kryptowalutach, prawdopodobnie przygotowując grunt pod szerszą akceptację Bitcoina (BTC) i innych aktywów cyfrowych przez krajowe fundusze emerytalne.

Jak donosi Bloomberg, nowe prawo zmienia stałe zasady inwestowania dotyczące Spezialfonds, znanych również jako fundusze specjalne, które są dostępne tylko dla inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe. Spezialfonds zarządzają obecnie aktywami o wartości około 2,1 biliona dolarów (1,8 biliona euro).

Tim Kreutzmann, który pracuje dla niemieckiego stowarzyszenia funduszy inwestycyjnych BVI, powiedział Bloombergowi, że większość funduszy prawdopodobnie pozostanie początkowo znacznie poniżej 20%. Dlaczego?

„Z jednej strony inwestorzy instytucjonalni, tacy jak ubezpieczyciele, mają surowe wymogi regulacyjne dotyczące swoich strategii inwestycyjnych. Z drugiej strony muszą też chcieć inwestować w kryptowaluty.”

Innowacyjne Niemcy

Nowe prawo, które zostało przyjęte na początku lipca, stanowi ważną ewolucję w sposobie, w jaki niemieccy prawodawcy zarządzają zasobami cyfrowymi. Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego, lepiej znany jako BaFin, nadal wzywa do ostrożności w odniesieniu do inwestowania w aktywa cyfrowe. Jednocześnie organ nadzoru finansowego zachęca do innowacji opartych o blockchain.

Niemcy zainicjowały kompleksową strategię blockchain w 2019 r., promując 44 środki adopcyjne, które mają zostać wprowadzone do końca 2021 r. Nowe podejście do blockchain i kryptowalut wprowadziło również środki, które ułatwiłyby inwestorom dostęp do inwestycji cyfrowych.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze