Najbardziej niedoceniony NFT?

Jeden z kryptowalutowych influencerów wskazuje na NFT, które jego zdaniem jest jednym z najbardziej niedocenionych i niedowartościowanych w sektorze.

W swoim nowym filmie, Ben Armstrong rzuca światło na Ecomi (OMI), projekt, który jego zdaniem będzie się rozwijał ogromnie wraz ze wzrostem popytu na NFT. Tokeny niewymianialne to unikalne aktywa, które wykorzystują technologię kryptograficzną, aby zapewnić certyfikaty własności dotyczące cyfrowych i rzeczywistych przedmiotów, takich jak jak sztuka, wirtualne nieruchomości, a nawet tweety.

Najbardziej niedoceniony NFT?

OMI to natywny token dla platformy VeVe, w której można kupić kolekcjonerskie NFT. Veve nawiązała współpracę z kilkoma znanymi markami, w tym Warner Bros., Capcom czy DC. Armstrong zauważył, że ​​szef Ecomi ds. licencjonowania, Alfred R. Kahn, jest tytanem branży, zdolnym do zdobycia praw do pożądanych towarów cyfrowych.

„Zasoby Kahna generują ponad 25 miliardów dolarów przychodów ze sprzedaży detalicznej. Kahn był założycielem, prezesem i dyrektorem generalnym 4Kids Entertainment od 1991 do 2011 roku. Jest uznawany za lidera branży i giganta licencyjnego. Jego firma 4kids Entertainment stała za niektórymi z najwiekszych tytułów w historii, takimi jak chociażby: Pokemon, YuGiOh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Cabbage Patch Kids i oczywiście ol ’Polly Pockets.”

„NFT to kolejny duży trend, który szturmem podbije świat”

Kahn pomagał także w tworzeniu marki i licencjonowaniu tytułów na Nintendo, Mario Bros, Zeldy, Donkey Konga, Jamesa Bondai World Wrestling Federation.

Armstrong twierdzi, że chociaż – w kontekście powyższego – Ecomi nie ogłosiło jeszcze formalnego partnerstwa, to skoro za kwestię licencji odpowiada Khan, najprawdopodobniej już niedługo może dojść do podpisania stosownych umów:

„Jeśli więc tylko niektóre z tych marek dołączą do szaleństwa NFT, Ecomi i aplikacja VeVe odniosą jeszcze większy sukces. Wygląda na to, że Ecomi włada w NFT czołowych marek, podobnie jak Enjin (ENJ) w odniesieniu do gier…

NFT to kolejny duży trend, który szturmem podbije świat, zmieniając branżę przedmiotów kolekcjonerskich, a dzięki tym wszystkim powiązaniom i partnerom Ecomi stanie na jego czele. Nie wierz mi na słowo, Alfred Kahn powiedział „Ogrom technologii blockchain zrewolucjonizuje branżę przedmiotów kolekcjonerskich, dając licencjonowanym markom kolejną platformę do sprzedaży i ochrony ich cyfrowej własności intelektualnej. Ecomi wyznaczy standard w tej przestrzeni”.

OMI kosztuje obecnie około 0,008 USD i posiada kapitalizację rynkową wynoszącą ponad 1,5 miliarda USD. Według danych CoinGecko, cena aktywa wzrosła – w skali ostatnich 12 miesięcy – o około 30 000%

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze