Może raz politycy zamiast przeszkadzać, pomogą rynkowi? Uporządkowanie przepisów na horyzoncie

Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o Eliminacji Barier dla Innowacji, wspólny projekt Demokratów i Republikanów, podjęty w celu m. in. legislacyjnego uporządkowania tematu technologii blockchain i kryptowalut. Dwupartyjna ustawa o eliminowaniu barier dla innowacji ma ustanowić grupę roboczą ds. Aktywów Cyfrowych, aby zapewnić współpracę między organami regulacyjnymi, a sektorem prywatnym w celu wspierania innowacji.

Utworzenie tej grupy roboczej jest ważnym krokiem w celu zapewnienia niezbędnej jasności regulacyjnej. Zapewniając ściślejszą współpracę, możemy stworzyć środowisko, które zachęca do innowacji, zamiast je powstrzymywać. Zasoby cyfrowe niosą ze sobą niezliczone potencjalne korzyści dla konsumentów, amerykańskich firm i naszej pozycji światowego lidera w opracowywaniu tych technologii. Ta grupa robocza zapewni wgląd w to, jak możemy współpracować z innowatorami, aby uwolnić te korzyści – mówi Patrick McHenry

Wyższe dobro

Budującą sytuacją jest, gdy rywalizujące strony potrafią działać razem, by osiągnąć wspólny cel. Takim z pewnością dla przedstawicieli Izby Reprezentantów jest sprawienie, by to USA były światowym liderem w technologii blockchain. Aby tak było, niezbędne jest stworzenie przejrzystych przepisów i normalizacja sytuacji politycznej wokół kryptowalut, do której ma dążyć utworzona grupa robocza ds. Aktywów Cyfrowych. Ustawa H. R. 1602, której następstwem jest utworzenie ww. grupy została stworzona we współpracy Patricka McHenry’ego, republikańskiego przywódcę Komisji ds. Usług Finansowych, oraz Stephena Lyncha, przewodniczący grupy FATF (Financial Action Task Force) z ramienia Demokratów.

Patrick McHenry, uważany za ojca ustawy, źródło: strona kongresmena

Najważniejsze założenia ustawy

Siłą grupy roboczej ds. Aktywów Cyfrowych ma być silne przedstawicielstwo osób spoza świata polityki, m.in. mają w niej uczestniczyć przedstawiciele firm działających w sektorze kryptowalut. Ustawa przewiduje, że grupa w przeciągu maksymalnie roku udostępni raport, w którym specjaliści wypowiedzą się w temacie oceny zastanych ram prawnych – jaki wpływ na rynek ma obecny brak jasności w przepisach, jak krajowe systemy prawne i regulacyjne dotyczące zasobów cyfrowych wpływają na pozycję konkurencyjną Stanów Zjednoczonych. Ocenią także zmiany w innych krajach związane z zasobami cyfrowymi i określą, jak te zmiany wpływają na pozycję konkurencyjną Stanów Zjednoczonych (jako dobry punkt odniesienia podawana jest Szwajcaria). W założeniu grupa ma przedstawić zalecenia w kwestii tworzenia, utrzymywania i ulepszania podstawowych i wtórnych rynków aktywów cyfrowych. Do ich zadań będzie należało przedstawienie recepty na poprawę uczciwości, przejrzystości, a przede wszystkim wydajności i skuteczności takich rynków. Skupią się także na sposobach na opracowanie norm dotyczących cyberbezpieczeństwa – zarządzania kluczami prywatnymi, i ułatwienia ciągłości biznesowej związanej z pośrednikami w zakresie zasobów cyfrowych. Grupa może działać także po złożeniu raportu i aktualizować swoje wytyczne wraz z czasem, po zaakceptowaniu tego przez zaangażowane w ustawę komisje finansowe.

Lepiej późno, nić wcale – dalsza droga ustawy

Ustawa trafi teraz do senatu, skąd – w przypadku pozytywnej weryfikacji, co zważywszy na jej dwupartyjny charakter, jest najbardziej prawdopodobne – zostanie przedłożona do podpisu prezydentowi Joe Bidenowi. Przypomnijmy, iż plotki, wedle których gabinet Prezydenta planuje opodatkowanie inwestorów świata kryptowalut odpowiadają za dzisiejsze duże spadki na giełdach.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze