Bitcoin poniżej 50 000 USD w tle doniesień o kolejnych podatkach od zysków kapitałowych w USA

13 774

Panika po pogłoskach, że Joe Biden jest gotowy do uchwalenia ustawy zwiększającej podatki od zysków kapitałowych, mogła spowodować załamanie rynków. Bitcoin spadł znacznie poniżej 50 000 USD.

bitcoin poniżej 50 000

Wydaje się, że głównym powodem spadku jest plotka, że ​​prezydent USA Joe Biden – który wydaje się być zainteresowany zmianą przepisów dotyczących kryptowalut w USA – może być gotowy do przedstawienia Kongresowi propozycji podwyższenia podatków od zysków kapitałowych.

Sprawą w pierwszej kolejności zajął się Bloomberg. To tam pojawiły się pierwsze doniesienia na ten temat. Stwierdzono, że pomysł Bidena polega na nałożeniu co najmniej 43,4% podatku na inwestorów-milionerów w celu utrzymania niektórych programów społecznych.

Rynki załamały się po plotkach o kolejnych podatkach w USA

Propozycja ma mieć zastosowanie tylko do tych, którzy zarabiają ponad 1 milion dolarów w mniej niż rok i trzymają aktywa przez ten sam okres czasu. Wydaje się, że znaczne sumy pieniędzy gromadzą główne krypto wieloryby.

Oprócz wytycznych prawa federalnego, inwestorzy muszą również zapłacić istniejący podatek wyrównawczy od dochodu z inwestycji i inne opłaty określone zgodnie z prawem każdego stanu. Bloomberg wyjaśnia, że najbardziej dotknięci takim wymiarem podatków mogą być inwestorzy – milionerzy z Nowego Jorku i Kalifornii.

Bitcoin nurkuje poniżej 50 000 USD

Seria masowych wyprzedaży rynkowych w Coinbase i ogólna panika, która nastąpiła po wiadomościach odnośnie propozycji Bidena, doprowadziły rynki do przebicia poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, umieszczając cenę BTC poniżej wsparcia 50 000 USD. Dno z ostatnich kilku godzin to 48 300 USD.

Prezes Delta Exchange, Pankaj Balani, powiedział niedawno Bloombergowi, że cyfrowa moneta spadła poniżej krytycznie ważnej 50-dniowej średniej kroczącej po raz pierwszy podczas tego rajdu. Dlatego przewiduje więcej kłopotów:

Bitcoin spadł poniżej 50-dniowego wsparcia średniej kroczącej, które utrzymywał w nienaruszalnym staniepodczas tego wzrostu.

W swoim poście na LinkedIn Oliver Renick ilistruje, że bitcoinowi ewidentnie zabrakło pary:

bitcoin poniżej 50 000
źródło: linkedin

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze