Wykopał ponad milion bitcoinów | Sekrety pierwszego górnika

23 729

Sergio Demián Lerner z RSK Labs opublikował 16 kwietnia 2019 raport z badania dotyczącego najwcześniejszych bloków wydobywanych w sieci Bitcoin.

Raport dotyczył jednego z pierwszych górników Bitcoina i dostarczył mocnych dowodów sugerujących, że tylko jeden górnik przetworzył samodzielnie 22 000 bloków. Już w 2019 roku Lerner uruchomił stronę internetową o Satoshi Blocks, która miała pomóc entuzjastom bitcoina zwizualizować sobie wydobycie w pierwszych dniach protokołu. Jakie wnioski popłynęły z tych analiz?

Dane pochodzące od najwcześniejszych górników Bitcoina

Wiele lat temu niezależny badacz i kryptograf Sergio Demián Lerner opublikował jedno z najbardziej dogłębnych badań dotyczących najwcześniejszych okresów wydobywania Bitcoina.

W tym pierwszym badaniu, opublikowanym 17 kwietnia 2013 r., Lerner postawił tezę, że zdecydowana większość pierwszych BTC została wydobyta przez jednego górnika. Co więcej, opierając się na swojej analizie blockchain stworzył zestawy danych, które śledziły pola extranonce w ramach coinbase. Lerner oszacował, że górnik był w stanie pozyskać dokładnie 1 844 400 BTC. 63% tych monet, czyli 1,1 miliona, nigdy nie zostało wydanych od samego dnia ich powstania (ciekawostka).

krzywa rozkładu zysków z miningu bitcoina; źródło: tutaj

Nowy raport Lernera

Po sześciu latach Lerner opublikował wyniki kolejnego badania. Stanowiło ono jeszcze silniejszy argument, który miał potwierdzać wcześniejsze założenia. W artykule z 2019 roku, zatytułowanym „The Return of the Deniers and the Revenge of Patoshi” początkowo omówione zostało oryginalne badanie i sposób, w jaki Lerner doszedł do swoich wcześniejszych wniosków. Szczegółowo opisał, jakie istotne informacje wyśledził w polu ekstranonce.

Niebieskie linie Lerner nazwał „wzorem Patoshi” po zidentyfikowaniu jednego górnika, który zgromadził około 1,1 miliona bitcoinów w latach 2009-2010. Patterny innych górników oznaczono na zielono; źródło: tutaj

Artykuł Lernera omawia następnie przypadek jednego górnika o pseudonimie „Patoshi”. Autor opisał, w jaki sposób udało mu się wyznaczyć algorytm działania górnika. Wyjaśnił, że chociaż kilka osób ze środowiska zaakceptowało istnienie wzoru Patoshi to nadal wierzyli oni, że za miningiem miliona BTC stało wielu różnych górników zsynchronizowanych w swoich działaniach. Krytycy Lernera uznali również, że być może istniała jakaś forma wczesnej puli wydobywczej od czasu bloku genesis. Lerner obalił te argumenty z wielu powodów. Biorąc pod uwagę różne czynniki wyjaśniał:

  • 99,9% wszystkich bloków Patoshi pozostawało niewydanych na dzień publikacji raportu;
  • Każdy blok Patoshi „łączy się” z blokiem w zestawie wzorców, ale nie z żadnym z pozostałych bloków;
  • W pewnych odstępach czasu wzór Patoshi nagle urywa się;
  • poole górnicze zostały „wynalezione” dopiero kilka lat później;
  • Pule wydobywcze zostały utworzone w celu zmniejszenia wariancji nagród z powodu niskiego indywidualnego prawdopodobieństwa rozwiązania bloku, ale jeszcze w 2009 r. pojedynczy górnik mógł łatwo rozwiązywać bloki samodzielnie.

„Ponad wszelką wątpliwość”

Do końca 2013 r. Lerner twierdził, że znalazł dowód „ponad wszelką wątpliwość”, że wykryty algorytm działań górnika był prawdziwy.

Od 2014 r. do początku 2019 r. Lerner nie miał wiele do dodania do swoich wcześniejszych badań. Później opublikowano kilka innych badań sugerujących, że Patoshi wydobył tylko około 700 000 monet. Jednak ubiegłoroczne badanie Lernera miało dowodzić „z ogromnym prawdopodobieństwem”, że jeden górnik wydobył wszystkie monety według wzoru Patoshi, który znacznie przewyższał milion BTC. Nowy argument Lernera opierał się wówczas na wnioskach z analizy wskazań zegarów komputerowych. We wczesnych dniach górnicy używali zegara lokalnego komputera do timestampu bloków po ich przetworzeniu.

milion bitcoinów
Według Lernera Patoshi wstrzymał wydobycie na 10 dni. Lerner sugeruje również, że górnik o nazwie „Patoshi” przekazał około 550 BTC innym ludziom w formie darowizn; źródło: tutaj

„Jeśli przestudiowałeś protokół Bitcoin, będziesz wiedział, że znaczniki czasu bloku niekoniecznie monotonicznie wzrastają”, pisał Lerner.

Zegary i znaczniki czasu

Lerner stwierdził, że „zegary komputerowe mogą być ze sobą niezsynchronizowane”, „znaczniki czasu nie były aktualizowane w sposób ciągły podczas wyszukiwania”, a „znaczniki czasu bloku były dostosowywane przez oprogramowanie Bitcoin w celu dopasowania do mediany czasu peerów podłączonych do węzła.” Na tej podstawie badacz stwierdził, że ten sam komputer prawie nigdy nie odwróci własnych znaczników czasu, a „różnica między odwróconymi znacznikami czasu bloku pośrednio mierzy hashrate macierzystego górnika bloku”.

milion bitcoinów

Milion bitcoinów | Czy „Patoshi” to „Satoshi”?

Przedstawiciel RSK Labs konkludował, że istnieją dowody, które łączą wzorce Patoshi z Satoshi. Postanowił jednak nie drążyć tego tematu i „zostawić Patoshi w spokoju raz na zawsze”. Lerner uważał, że dostarczone przez niego dowody są wiarygodne. Wnioskował również, że odkrył bardziej precyzyjną figurę i zakodował dokładniejszy algorytm podążania za patternami, który można zobaczyć na jego stronie satoshiblocks.info.

Czy pattern Patoshi należy do Satoshi? Czy rzeczywiście jeden górnik wydobył ponad milion bitcoinów w pierwszych dniach istnienia sieci?

Jeżeli zainteresował Cię temat zarysowany w powyższym tekście – swoją przygodę z Patoshi możesz kontynuować tutaj

Komentarze