Nowy rekord trudności wydobycia bitcoinów

5 096

Trudność wydobycia bitcoinów odnotowała ostatnio kolejny skok i osiągnęła nowe ATH. Czy w warunkach głębokiej korekty rynkowej może stać się to czynnikiem decydującym o przyszłych ruchach ceny króla kryptowalut?

Nowy rekord trudności wydobycia BTC

Rosnąca trudność wydobywania bitcoinów może jawić się jako pierwszy krok w kierunku złagodzenia istniejącej presji sprzedażowej na kryptowalutę. Przypomnijmy, że po ubiegłorocznym zbanowaniu kryptowalut przez Chiny, po szybkim wzroście trudności nastąpił również wzrost hash rate.

Co do korelacji z ceną: gwałtowny spadek hash rate doprowadził do deficytu „młodej” podaży na rynku, co pozwoliło inwestorom pchnąć cenę wyżej.

Wraz ze wzrostem trudności w sieci, wydobycie jednego bitcoina pochłonie więcej mocy obliczeniowej w porównaniu do poprzednich okresów, co może mieć pozytywny wpływ na cenę.

W jaki sposób tak wysoka trudność wydobycia BTC może wpłynąć na rynek?

Podczas gdy rosnąca trudność nie powinna dotyczyć dużych graczy, właściciele małych, prywatnych farm doświadczą zapewne większych strat związanych z faktem, że trudność wydobycia bitcoinów wzrasta, podczas gdy cena pozostaje na tym samym poziomie lub dalej spada.

Zmniejszająca się presja sprzedaży ze strony górników BTC powinna działać w celu usunięcia dodatkowego oporu na rynku, który pomimo krótkiego ożywienia, na fali którego cena bitcoina zbliżyła się do 39 000 USD, cały czas zdaje się pozostawać w stanie korekty.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji największa kryptowaluta ocierała się o 38 000 USD i doświadczała blisko 4% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze