Kopanie kryptowalut w pojedynkę | Jak to się dzieje, że górnicy o małym hash rate zgarniają nagrodę za wydobycie bloku w sieci Bitcoin?

14 532

Dlaczego górnicy kopiący BTC solo coraz częściej zdobywają nagrody blokowe. czyli rzecz o CK Pool.

Prefiks „CK” w CK Pool odnosi się do legendy Bitcoina, Cona Kolivasa. Trzy tygodnie temu, kiedy świat obiegła informacja, że pojedynczy górnik otrzymał nagrodę za blok w wysokości 6,5 BTC, społeczność Bitcoina utonęła w zachwytach. Niedługo potem pojawił się drugi taki przypadek, potem trzeci, a ostatnio czwarty. Czy z siecią króla kryptowalut jest wszystko w porządku? Czy tego rodzaju scenariusze mają szansę realizować się w przyszłości? Jak to się dzieje, że górnicy o tak małym hash rate wygrywają wyścig o nagrodę za wydobycie bloku Bitcoin?

Zacznimy od wyjaśnienia, kim jest dr Con Kolivas. Dlaczego mówimy, że jest legendą Bitcoina? Dla wyjaśnienia zacytujmy Bitcoin Magazine:

„Kolivas jest również twórcą CGMiner, oprogramowania do kopania BTC napisanego w języku programowania C, który przez długie lata był szeroko używany przez miningową społeczność, dopóki producenci nie zaczęli korzystać z jego forków lub pisać własnych, dedykowanych softów do kopania bitcoinów.”

W jaki sposób CK Pool pomógł górnikom kopiącym solo?

To, co zrobił CK Pool, to podkreślenie, że możliwe jest zdobywanie nagród blokowych dysponując relatywnie niewielkim hash rate. Jakkolwiek jest to scenariusz bardzo mało prawdopodobny, takie przypadki zdarzają się ostatnimi czasy coraz częściej. W wywiadzie dla Bitcoin Magazine Kolivas powiedział:

„Ludzie uważają, że ten mały górnik nie powinien był rozwiązać bloku. Ludzie myślą, że to niemożliwe, że coś jest nie tak z Bitcoinem, że proof of work popsuło się lub istnieje jakiś backdoor. To jest całkowicie błędne założenie. Kiedy górnik zdobywa nagrodę działając w pojedynkę nie oznacza to, że z protokołem jest coś nie tak. To zupełnie normalne, po prostu mało prawdopodobne.

Proces wydobycia jest niczym loteria. Im więcej ktoś ma hash rate, tym więcej możliwości wygrania wyścigu o nagrodę. Każdego dnia, mniej więcej co 10 minut pojawia się nowy zwycięzca. „Tak naprawdę nie ma znaczenia, ile masz mocy. Jeśli masz szczęście, wystarczy jeden skrót i możesz rozwiązać blok.”

W rzeczywistości możemy argumentować, że pojedynczy górnik wygrywa każdą nagrodę za blok. Aby zilustrować ten punkt widzenia, dr Con Kolivas wyjaśnia:

„Kiedy masz coś takiego jak S19, który jest najszybszą koparką obecnej generacji, którą możesz kupić, ona sama składa się z milionów maleńkich górników. Tak więc ostatecznie, kiedy rozwiązujesz blok za pomocą S19, w rzeczywistości rozwiązujesz go ponownie za pomocą tylko jednego hasza, z jednego chipa, w ramach szerokiej gamy milionów innych chipów, spośród milionów innych jednostek haszujących.”

Kopanie kryptowalut solo dla każdego?

Mówiąc o przypadkach górników, którym udało się rozwiązać blok „w pojedynkę” nie powinniśmy zapominać o tysiącach minerów BTC, którzy od momentu rozpoczęcia swojej przygody z miningiem nie rozwiązali ani jednego bloku. Jak mówi Kolivas:

„[…] wygląda na to, że każdy może rozwiązać blok solo. Odpowiedź brzmi: może, ale pomija się fakt, że jest 2000 innych górników, którzy starają się osiągnąć to od roku, dwóch, trzech lat i nigdy nie otrzymali żadnej nagrody. Jedyne, co robią, to płacenie rachunków za energię elektryczną, a także ponoszenie kosztów zakupu sprzętu górniczego”.

Wniosek jest prosty. Jeśli dołączysz do jakiejś puli, masz zagwarantowany stały dochód proporcjonalny do hash rate, który wnosisz. Jeśli zdecydujesz się kopać solo nie dostaniesz nagrody, dopóki sam nie osiągniesz celu, jakim jest wydobycie nowego bloku.

Jak działa pula CK?

Na stronie internetowej CK Pool możemy przeczytać, że:

„ck pool automatycznie pobiera twój adres bitcoin i zapewnia możliwość połączenia warstwy wydobycia z twoim własnym adresem.

Jeśli znajdziesz blok, 98% nagrody za blok + opłaty transakcyjne zostanie wygenerowane bezpośrednio na Twój adres Bitcoin!

Nie musisz martwić się hasłami, loginami, wypłatami, uwierzytelnianiem lub ryzykiem zhackowania portfela puli.

Poza swoim adresem BTC pozostajesz anonimowy.”

CK Pool inkasuje pozostałe 2% na opłacenie sprzętu i sfinansowanie dalszego rozwoju.

Dlaczego indywidualny górnik miałby dołączyć do puli? Samodzielne wydobywanie nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy ponownie w Bitcoin Magazine:

„Powodem, dla którego ludzie decydują się na dołączenie do puli Solo CK jest to, że mogą wykorzystać infrastrukturę serwerową Kolivasa za 2% opłaty, co gwarantuje wystarczająco dobrą wydajność sieci, co jest kluczowe dla kwestii propagacji bloków. Chodzi o to, że jeśli górnik rozwiąże blok, ale rozpropagowanie jego rozwiązania zajmie kilka sekund, ryzykuje, że inny górnik rozpropaguje swoje jako pierwszy, co doprowadziłoby do powstania osieroconego bloku i zerowych nagród dla pierwszego górnika.”

źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze