Mały górnik, wielki sukces | 6,25 BTC za 126 TH/s

41 568

Pomimo skromnego hash rate na poziomie około 126 TH/s, szczęśliwy górnik wykopał blok i zgarnął 6,25 BTC o wartości około 266 000 dolarów.

6,25 BTC Za 126 TH/S

Szczęśliwy górnik z puli Solo Ck rozwiązał blok sieci Bitcoin z udziałem hash rate ok. 126 TH/s. Zgodnie z treścią tweeta z 11 stycznia udostępnionego przez administratora Solo, odpowiada to około 0,000072% całkowitego hash rate sieci Bitcoin wynoszącego 175 000 000 TH/s (175 EH/s).

Ekspert ds. wydobywania bitcoinów i członek Bitcoin Mining Council (BMC) Hass McCook powiedział jednej z zagranicznych redakcji, że nigdy o czymś takim nie słyszał. Skomentował, że jest to bardzo rzadka sytuacja:

„Posiadanie 0,000072% hash rate oznacza, że ​​średnio Solo CK miał szansę wydobycia 0,000072% bloków, czyli około 1 na 1 400 000” – wyjaśnił. McCook.

„Wszystko w Bitcoin opiera się na praobabulistyce, nawet rozliczanie transakcji. Im więcej potwierdzeń masz na swojej tx, tym mniej prawdopodobne jest, że zostanie ona odrzucona.”

Zdaniem McCooka, górnik mógł używać jednej maszyny: „Antminer S19 to maszyna o prędkości 110 TH/s, więc Solo CK mógłby nawet wydobywać za pomocą tylko tej jednej przetaktowanej maszyny! Bardziej prawdopodobne, że było to 5 lub 6 jednostek Antminer S9.”

Hash rate maszyny odnosi się do liczby skrótów lub równań matematycznych, które ta może rozwiązać na sekundę. Nowy blok BTC jest wydobywany średnio co dziesięć minut. Dr Con Kolivas oszacował, że szanse na wykopanie bloku przez tego górnika można było oszacować na poziomie 1 na 10 000.

„Statystycznie rzecz biorąc, bloku rozwiązują zazwyczaj więksi górnicy, aczkolwiek nie ma powodu, dla którego nawet najmniejszy górnik nie mógłby rozwiązać jednego z nich.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze