Miliard dolarów w kontraktach futures na Ethereum!

5 705

Liczba otwartych kontraktów futures na Ethereum osiągnęła rekordowy poziom 1 miliarda USD. Co to oznacza dla kryptowaluty?

Według firmy analitycznej Skew, wartość otwartych, jeszcze nierozliczonych kontraktów terminowych na Ethereum przekroczyła 1 miliard dolarów. Ten „kamień milowy” ma miejsce, gdy cena ETH rośnie, a Ethereum 2.0 daje inwestorom pewność co do długoterminowego potencjału rozwoju. Kontrakty futures uważa się za domenę bardziej wyrafinowanych traderów. Komentatorzy sugerują, że „smart money” dobrze czują, w którą stronę Ethereum może podążyć dalej:

ethereum futures skew
źródło: skew

Czym są kontrakty futures?

Kontrakty futures to umowa między dwiema stronami dotycząca kupna lub sprzedaży danego składnika aktywów po ustalonej cenie w określonym z góry momencie w przyszłości. Nabywcy kontraktów oczekują, że ceny za składnik aktywów (w tym przypadku ETH) będą się różnić od ceny zakontraktowanej w momencie realizacji, umożliwiając natychmiastowy zysk przy wygaśnięciu kontraktu.

Wydawca kontraktów pobiera opłatę zwaną premią od sprzedawanych przez siebie kontraktów, oczekując, że opłata ta będzie większa niż strata z tytułu zakupu lub sprzedaży aktywów w celu wypełnienia ich zobowiązania.

Prawie 30% wzrostu rynku futures na Ethereum

Liczba otwartych kontraktów futures na Ethereum wzrosła od 20 czerwca o prawie 30%. To właśnie „open interest” mierzy surowe kwoty, którymi emitenci i kupujący grają w kontraktach futures z datami wygaśnięcia jeszcze w przyszłości. Z drugiej strony, wolumen kontraktów futures mierzy wartość istniejących kontraktów futures (które można zamienić jak każdy inny instrument pochodny) będących w obrocie w danym okresie.

Giełda kryptowalut OKEx utrzymuje obecnie największy udział w rynku futures na Ethereum w wymiarze ponad 290 milionów USD. Huobi i BitMEX dodają do puli ponad 200 milionów USD. Poza tym giełda Huobi ogłosiła niedawno, że w II kwartale br. planuje uruchomić możliwość handlu opcjami.

Nieustający wzrost zainteresowania

Kontrakty futures na ETH rosły na początku 2020 r., osiągając łącznie blisko 900 milionów dolarów. Było tak jeszcze zanim obawy przed koronawirusem i późniejszy krach na giełdzie w USA pociągnął za sobą świat kryptowalut. Do połowy marca wartość otwartych kontraktów futures na ETH spadła do mniej niż 400 milionów dolarów. Od tego czasu open interest na futures na ETH nieustannie rośnie. Ostatnio został dodatkowo podsycony przez wzrosty ceny i ekspansję sektora DeFi.

Ethereum wydaje się być aktualnie liderem nowego cyklu rynkowego. Rynek futures na ETH niewątpliwie powinien być obiektem stałej obserwacji. Przypomnijmy, że nie dalej jak 21 lipca, wartość otwartych kontraktów futures na BTC przekroczyła 4 miliardy dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze