Ethereum przebija 300 USD! | 4 mld USD w DeFi…

3 300

W sobotę wieczorem kurs ethereum ustanowił nowe roczne maksimum na wysokości 309 USD. Czy za pogonią za nowymi szczytami kryją się 4 mld USD zablokowane w ramach DeFi?

Weekendowy wzrost jest niemałym zaskoczeniem. Weekendy są zazwyczaj naznaczone niskim wolumenem obrotu, a niektórzy inwestorzy unikają rynków ze względu na zmienność, która czasami towarzyszy tygodniowemu zamknięciu.

Tak czy inaczej, rynek kryptowalut „świeci” aktualnie na zielono:

ceny kryptowalut ethereum bitcoin
źródło: Coin360

Rzut oka na ostatnie ruchy ethereum:

kurs ethereum
wykres ETH USD od TradingView

Co może być przyczyną wzrostów ethereum?

Czym mogły zostać podsycone nastroje inwestorów ethereum? Łączna wartość środków zablokowanych w ramach platform DeFi osiągnęła dziś 4 miliardy dolarów:

ethereum defi 4 miliardy USD
źródło: DeFi Pulse

Wzrosty w DeFi napędziły ostatnio dyskusję na temat tego, czy ETH ma na tyle siły i determinacji, aby skorzystać z otaczających go fundamentów i wznieść się na wyżyny wykresu ceny:

Obecnie trzy najlepsze platformy DeFi to Maker Aave i Compound. Każda z nich posiada odpowiednio 875 mln USD, 639 mln USD i 616 mln USD objętych szeregiem kontraktów.

Dane z DeFi Pulse pokazują ogromy rozwój sektora zdecentralizowanych finansów w samym tylko 2020 roku. Przypomnijmy, że na początku br., wartość środków zablokowanych w ramach DeFi wynosiła nieco poniżej jednego miliarda dolarów…

Analitycy spodziewali się, że kurs ethereum wzniesie się w kierunku 317 USD. Miało do tego dojść pod warunkiem, że szczyt 288,32 USD z 14 lutego tego roku zostanie ostatecznie pokonany. Tak też się stało. Sobotni wzrost do 309 USD wyznaczył poziom odległy o zaledwieo 8 USD przed przebiciem klastra oporu, który sięga 317 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze