Czy ETH ma szansę na wzrost w czasie hossy na DeFi?

1 831

Wzrosty w DeFi napędziły dyskusję na temat tego, czy ETH ma na tyle siły i determinacji, aby skorzystać z otaczających go fundamentów i wznieść się na wyżyny wykresu ceny. Pomimo wielu pozytywnych zmian w szerokim ekosystemie Ethereum, natywna kryptowaluta sieci pozostaje w stanie względnej stagnacji cenowej. Czy ETH ma szansę na wzrosty podobne do tych, które notowane są obecnie w sektorze DeFi?

Słabe price action Ethereum pomimo parabolicznego wzrostu sektora DeFi

W ciągu ostatniego miesiąca tokeny związane ze zdecentralizowanym ekosystemem finansowym odnotowały zyski, które nawiązują do tych, które obserwowaliśmy na rynku kryptowalut w 2017 r. Wiele tokenów nabrało parabolicznego rozmachu, napędzanego przez napływ nowych inwestorów i użytkowników. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:

Choć częściowo napędzane przez czysty „HYPE” i „FOMO”, wiele protokołów związanych z tymi tokenami ERC-20 jest coraz częściej aktywnie wykorzystywanych.

Według najnowszych danych DeFi Pulse, łączna wartość aktywów kryptograficznych zablokowanych w protokołach DeFi wynosi ponad 2 miliardy USD. Jest to prawie czterokrotność całkowitej, zablokowanej wartości środków, którą obserwowaliśmy w marcu.

ethereum defi
źródło: DeFi Pulse

Parabola ETH | Jeszcze nie teraz?

W analitycznych kuluarach mówi się, że Ethereum nie osiągnie raczej lepszej wyceny aż do końca obecnego cyklu wzrostu DeFi.

Jak miałoby to zadziałać? Gdy inwestorzy zaczną odczuwać, że na wejście w DeFi jest już za późno, mogą zdecydować się na inwestycję bezpośrednio w ETH:

Jak długo jeszcze potrwa hossa na tokeny DeFi?

Według danych CryptoSlate, sektor DeFi wzrósł o 13,5 procent w ciągu ostatnich kilku dni.

DeFi może pochwalić się 24-godzinnym wolumenem obrotu, który wynosi nieco mniej niż 555 milionów USD. Jego łączna wartość wynosi 3,38 miliarda USD.

defi
źródło: Cryptoslate

Jednakże, skala DeFi nie przyćmiewa bynajmniej rozmiarów ogólnego rynku kryptowalut. Sama kapitalizacja rynkowa Ethereum jest około ośmiokrotnie wyższa niż wszystkich tokenów w sektorze DeFi.

Ceteris Paribus dodaje, że chociaż nie spodziewa się, że tokeny DeFi doświadczą wzrostów o tym samym „entuzjazmie” jak w 2017 roku, wciąż jest miejsce na rozwój:

„Żaden token DeFi nie ma (bieżącej) kapitalizacji rynkowej > 1 mld USD. Ostatni cykl xrp był wart ponad 1/10 biliona. Było ponad 40 cyfrowych monet, które osiągnęły > 1 mld USD. Nie sądzę, że osiągniemy ten sam entuzjazm jak w 2017 roku, ale nie można przewidzieć, gdzie kończy się trend”.

Ethereum w obiektywie ceny

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, może minąć sporo czasu, zanim Ethereum będzie w stanie złapać wiatr w żagle i popłynąć na fali sukcesu zdecentralizowanego ekosystemu finansów.

Ethereum zajmuje obecnie 2 miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs kryptowaluty spadł o 0,2% w ciągu ostatnich 24 godzin.

eth usd trading View
wykres ETH USD od TradingView

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze