Miliard dolarów w BTC przesłane za 4 USD | Dlaczego tak drogo?

W dniu wczorajszym przelano ponad 1 miliard dolarów w BTC za łączną opłatą w wysokości 4 dolarów. Pomimo tego, że opłaty transakcyjne Bitcoin wydają się stosunkowo niskie, wzrosły na przestrzeni ostatniego miesiąca o ponad 600%!

BTC o wartości 1 miliarda USD przesłano za 4 USD

Transakcje wielorybów nie są rzadkością w dziedzinie kryptowalut. Przykładowo, na początku lipca tego roku ktoś przeniósł bitcoiny o wartości 933 milionów dolarów (około 101 860 BTC) za około 0,48 USD. Stanowiło to około 0,5% całkowitej podaży Bitcoina.

Wczoraj doszło do kolejnej transakcji o podobnych proporcjach. Według Whale Alert, ktoś przesłał 92 857 BTC o wartości ponad 1 miliarda dolarów za opłatą w wysokości zaledwie 4 dolarów.

Chociaż interfejs Whale Alert pokazuje, że inicjatorem transakcji był Xapo, ktoś wskazał, że tak nie jest. Zamiast tego pewien użytkownik wskazał, że transakcja popłynęła z portfela BitGo.

Opłaty transakcyjne w sieci Bitcoin rosną

Opłata za powyższą transakcję, mimo że jest szczególnie niska w porównaniu z opłatami pobieranymi przez tradycyjne instytucje finansowe za przelew podobnej kwoty, jest nadal znacznie wyższa niż opłata dokonana w sieci Bitcoin jeszcze w zeszłym miesiącu.

Patrząc na opłaty transakcyjne za Bitcoin, obserwujemy ogromny wzrost w ciągu ostatnich 30 dni.

Dane z Bitinfocharts pokazują, że 5 lipca średnia opłata transakcyjna dla sieci Bitcoin wynosiła około 0,835 USD. Wczoraj ten sam wskaźnik wynosił 6,48 USD. To łączny wzrost o ponad 600%.

Można to wytłumaczyć zwiększonym wykorzystaniem sieci. Wystarczy spojrzeć na Mempool, który wyświetla łączny rozmiar transakcji (w bajtach). które oczekują na potwierdzenie.

źródło: blockchain.com

Widzimy, że 7 lipca było to około 10 milionów, podczas gdy wczoraj – około 48 milionów. Innymi słowy, osoby, które chcą, aby ich transakcja była traktowana priorytetowo, musiałyby obecnie płacić górnikom znacznie wyższą opłatę.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze