Melker: „Altcoiny mogą uczynić Cię szalenie bogatym”

Scott Melker analizuje sytuację na rynkach ethereum, XRP i litecoin. Przewiduje, że już niebawem może dojść do dużych wybić względem bitcoina.

Melker twierdzi, że spadek BTC do około 62 000 USD po tym, jak giełda Coinbase zainicjowała wczoraj notowania swoich akcji na Coinbase – nie jest bynajmniej dużym zaskoczeniem:

„To naprawdę klasyczny, podręcznikowy przykład – coś w tym rodzaju. Teraz, jak wiesz, kiedy handlujesz nimi, nie umieszczasz tego dokładnie na linii, rozkładasz zamówienia powyżej, poniżej, tuż przy linii, abyś mógł złapać ruch. Możesz nie obsadzić pełnej pozycji, ale nie chcesz też dać się wyprzedzić wielorybom”.

„To altcoiny uczynią Cię szalenie bogatym”

Analityk twierdzi, że jeśli cena bitcoina spadnie z jakiegoś powodu poniżej poziomu 62 000 USD, to w ramach ponownego testu szukałby transakcji w okolicach 60 000 USD. Melker pozostaje optymistyczny w kontekście BTC, aczkolwiek spodziewa się ponadprzeciętnych zwrotów na rynku altcoinów.

„Bitcoin to najważniejszy zasób, jaki kiedykolwiek powstał. Gdybym miał wybrać jedną rzecz do trzymania, byłoby to BTC. To powiedziawszy, jeśli jesteś TRADEREM (a nie inwestorem), niewyobrażalny wzrost z tego punktu będzie miał miejsce najprawdopodobniej w przypadku altcoinów. Jest o wiele bardziej prawdopodobne, że to one uczynią cię szalenie bogatym.”

A konkretnie?

Jako główny przykład Melker podaje to, że ethereum po cichu wybija się w odniesieniu do BTC i nie wykazuje żadnych oznak zatrzymania. Miał nadzieję, że uda mu się przeprowadzić transakcję w obszarze 2200 USD, ale jak dotąd druga co do wielkości kryptowaluta nie oglądała się za siebie.

Trader przewiduje, że litecoin (LTC) osiągnie w krótkim okresie poziom 347 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs LTC/USD utrzymuje się na poziomie 270 dolarów.

Melker jest również optymistyczny odnośnie przyszłości XRP. Zwrócił uwagę na to sprawy sądowe orbitujące aktualnie wokół Ripple zdają się – jego zdaniem – wpływać znacząco na wycenę cyfrowego aktywa.

„To niesamowite, co się dzieje, gdy firma nie prowadzi sprzedaży, a monety znikają z puli podaży. Masz mnóstwo popytu, FOMO (strach przed utraconą okazją inwestycyjną) […]. Uważam więc, że właśnie dlatego widzimy tę nieustającą siłę i może to nadal działać, jeśli FOMO zdoła się utrzymać na dotychczasowym poziomie…

Dla mnie, w tej chwili, każda zniżka na XRP jest prawdopodobną okazją do zakupu”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze