JPMorgan zamyka konta założyciela Uniswap | Cicha wojna banków z kryptowaluciarzami?

1 378

Duże banki nie muszą przyjmować publicznego, bezwzględnie krytycznego podejścia do branży aktywów cyfrowych. Okazuje się, że mogą działać w cieniu, uniemożliwiając klientom sympatyzującym z kryptowalutami korzystanie z ich produktów i usług.

Taka sytuacja miała mieć miejsce w przypadku założyciela Uniswap, Haydena Adamsa. Adams ujawnił, że JPMorgan Chase zamknął mu konta bankowe bez jakiegokolwiek uprzedzenia i słowa wyjaśnienia.

Adams dodał, że ma wiedzę o „wielu osobach i firmach, które były podobnie atakowane po prostu za to, że pracują w branży kryptowalutowej”:

De-banking krypto?

Byłby to idealny sposób, aby banki rozprawiły się z kryptowalutami bez konieczności stosowania publicznych fanfar. Zasugerował to były komisarz Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Brian Quintenz, który odpowiedział na komentarz Haydena w następujących słowach:

„Prawdopodobnie de-banking krypto przez @federalreserve lub @USOCC [Office of the Comptroller of the Currency] […] na podstawie poleceń płynących z góry.”

Quintenz dodał, że „jeśli jakiś ekspert powiedział bankowi, że pewien klient jest zbyt ryzykowny, a bank zakończył na tej podstawie relację, to nie może powiedzieć klientowi, dlaczego podjął taką decyzję”.

Aby wyjaśnić tę kwestię, sięgnął po artykuł autorstwa pro-kryptowalutowej senator Cynthii Lummis. Lummis stwierdziła w nim, że nowi szefowie Rezerwy Federalnej celowo powstrzymują innowacje fintechowe i kryptowalutowe, zwłaszcza w reprezentowanym przez nią stanie Wyoming, gdzie instytucje depozytowe specjalnego przeznaczenia (SPDI) otrzymały wcześniej zielone światło, aby działać jako w pełni regulowane banki krypto.

Na skargę Haydena pojawiło się kilka odpowiedzi. Wśród nich znalazło się wiele potwierdzających, że przypadek założyciela Uniswap nie jest bynajmniej przypadkiem odosobnionym. W komentarzach pod jego tweetem czytamy, że różne banki blokują lub zamykają konta wykorzystywane w celu pośrednictwa w przepływach środków pochodzących ze sprzedaży lub przeznaczonych na zakup kryptowalut.

Odpowiedzi udzielił również sam bank. @Chase poprosiło Adamsa o skorzystanie ich helpdesku, aby wyjaśnić problemy, które ma z bankiem.

Przypadek bez precedensu? Nic z tych rzeczy

Podobne przypadki miewają miejsce nie tylko w USA. Nie dalej jak w ubiegłym roku, australijski inwestor pozwał Westpac i bank ANZ za zamknięcie jego kont. Skutkiem braku dostępu do usług bankowych, Allan Flynn miał doświadczyć uderzających strat na rynkach kryptowalut.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze