Sąd w USA umożliwia fiskusowi uzyskanie informacji o użytkownikach giełdy kryptowalut

Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii dał zielone światło Urzędowi Skarbowemu w celu uzyskania danych o tożsamości podatników, którzy korzystali z popularnej giełdy kryptowalut Kraken.

Sąd umożliwia fiskusowi uzyskanie informacji o użytkownikach giełdy kryptowalut

Sąd federalny […] wydał dzisiaj postanowienie upoważniające IRS [amerykański odpowiednik urzędy skarbowego – przyp. red.] do doręczenia Johna Doe Summon do Payward Ventures Inc. i spółek zależnych Kraken w celu uzyskania informacji o podatnikach amerykańskich, którzy przeprowadzili transakcje o wartości co najmniej równoważnej 20 000 USD w transakcjach kryptowalutowych w latach 2016–2020. IRS poszukuje danych o Amerykanach, którzy prowadzili interesy z lub za pośrednictwem Kraken, giełdy walut cyfrowych z siedzibą w San Francisco w Kalifornii.”

John Doe Summon

„John Doe Summon” (JD) jest narzędziem śledczym dostępnym dla IRS za zgodą sądu federalnego. IRS używa go jako narzędzia dochodzeniowego podczas zarzucania sieci w celu ujawnienia nazwisk amerykańskich podatników. Nazywa się „John Doe”, ponieważ podmiot, podatnik nie został zidentyfikowany. Prawo znajduje zastosowanie w chwilach, gdy IRS ma powody, by sądzić, że tacy podatnicy naruszają prawo.

Komisarz IRS Chuck Rettig twierdzi zatem, że wezwanie jest konieczne, aby namierzyć tych, którzy odmawiają zapłaty należnych podatków:

„Nie ma usprawiedliwienia dla podatników, którzy nadal nie zgłaszają dochodów i podatków należnych z tytułu transakcji w walucie wirtualnej.”

Zaczęło się w 2017 roku

W zeszłym miesiącu IRS uzyskał również orzeczenie sądowe dotyczące wysłania Johna Doe Summon do firmy świadczącej usługi płatnicze Circle, znanej – między innymi – z operowania stablecoinem USD Coin (USDC).

Przypomnijmy, że w 2017 roku IRS odniósł wielkie zwycięstwo sądowe nad Coinbase, największą giełdą kryptowalut w USA, co pozwoliło jej zbadać użytkowników firmy, którzy mogą uchylać się od płacenia podatków.

W 2019 roku rząd USA wysłał listy ostrzegawcze do ponad 10000 posiadaczy kryptowalut.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze