OKCoin wprowadza wymóg wideoweryfikacji użytkowników

Jedna z największych chińskich giełd OKCoin wydała właśnie oficjalne regulacje dotyczące weryfikacji użytkowników. Ma ona być konieczna gdy depozyty na koncie osiągną wartość 10.000$ licząc od początku założenia konta.

Nowe wytyczne regulujące weryfikację użytkowników to efekt działań Ludowego Banku Chin (PBoC). Przypomnijmy, że na początku roku w większości chińskich giełd została przeprowadzona przez PBoC. Skutkiem było wstrzymanie wypłat i depozytów z platform, początkowo na miesiąc, ostatecznie jednak do czasu gdy „wytyczne PBoC zostaną zaimplementowane”.

Pierwotnie OKCoin zamierzało weryfikować tylko tych klientów, którzy byliby – jak to zostało określone –  „ryzykowni”. Ostatecznie jednak wycofało się z tego zamiaru wprowadzając weryfikację wszystkich klientów, których depozyty na koncie przekroczą 10.000$. Wideoweryfikacja polegać będzie na pokazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, z użyciem kamerki, tak aby pracownik giełdy mógł potwierdzić zgodność danych z tymi podanymi przy rejestracji konta.

Gdy historia depozytów sięgnie 10.000$ nasi pracownicy mogą skontaktować się z Tobą i przeprowadzić procedurę weryfikacji. W tym celu należy przygotować odpowiednie dokumenty. Drugi poziom weryfikacji będzie wymagał okazania kopii paszportu, kopii dowodu osobistego lub kopii prawa jazdy.

– można przeczytać w oświadczeniu giełdy

Takie regulacje nie powinny być zaskoczeniem dla środowiska. PBoC aktywnie działał w tej sferze i stawiał wysokie wymagania giełdom. Rzeczone wymagania były jednak zmieniano dość często co skutkowało oddaleniem konsensusu dotyczącego odblokowania wypłat z platform.

 

MW.

 

Komentarze