Giełda Binance pozwana przez Fisco za rzekome ułatwienie wyprania 9 milionów dolarów

883

Giełda Binance została pozwana przez japońską giełdę kryptowalut Fisco za rzekome ułatwienie wyprania skradzionych aktywów cyfrowych o wartości ponad 9 milionów dolarów.

Pełnomocnicy Fisco przedłożyli w dniu wczorajszym do Sądu Okręgowego Północnej Kalifornii stosowne dokumenty. W ich treści stwierdzono, że „luźne” traktowanie polityki KYC przez Binance umożliwiło cyberprzestępcom konwersję skradzionych krypto z giełdy Zaif na inne kryptowaluty lub gotówkę (Fisco jest właścicielem Zaif).

The Block przypomina, że Zaif został zhakowany we wrześniu 2018 roku i stracił wówczas około 63 miliony dolarów w różnych kryptowalutach, w tym w BTC. W przedłożonym wczoraj pozwie Fisco stwierdza (powołując się na dane z blockchain), że „złodzieje, którzy włamali się do Zaifa, ostatecznie wyprali 1451,7 bitcoinów za pośrednictwem Binance”. Wyprane BTC wyceniono wówczas na około 9,4 miliona dolarów. Dziś, ta sama liczba cyfrowych monet wyceniana jest na ponad 15 milionów dolarów.

Skąd takie uzasadnienie?

Fisco twierdzi, że protokoły Binance KYC i przeciwdziałające praniu pieniędzy (AML) są „szokująco luźne i nie spełniają standardów branżowych”.

W uzasadnieniu jest również mowa o tym, że Zaif skontaktował się z personelem Binance wkrótce po włamaniu i poprosił ich o zamrożenie transakcji i kont związanych ze skradzionymi bitcoinami, ale „Binance celowo lub przez zaniedbanie nie zdołała przerwać procesu prania pieniędzy w chwili, kiedy mogła zareagować”.

Zaif domaga się teraz od Binance ponad 9 milionów dolarów, z odsetkami liczonymi od czasu włamania oraz „godziwej rekompensaty za czas i pieniądze wydane na poszukiwanie własności”.

Na chwilę kontaktu The Block z rzecznikiem Binance, ten odmówił komentarza w sprawie.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz ostatni odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze