Crypto com zawiesza wypłaty | Użytkownicy zgłaszają, że z ich kont znikają środki

28 131

W odpowiedzi na podejrzaną aktywność na kontach niektórych użytkowników, platforma kryptowalutowa Crypto Com ogłosiła tymczasowe zawieszenie wypłat środków.

Giełda ogłosiła na Twitterze, że pewna liczba użytkowników zgłosiła obawy dotyczące bezpieczeństwa swoich kont. Przedstawiciele Crypto Com poinformowali, że przyczyna stojąca za wystąpieniem problemów stanowi aktualnie przedmiot badań. Na moment przygotowywania niniejszej publikacji nie ujawniono, kiedy możliwość wypłaty środków zostanie przywrócona. Zapewniono jednak, że środki użytkowników są bezpieczne:

„Niewielka liczba użytkowników zgłosiła podejrzaną aktywność na swoich kontach. Wkrótce wstrzymamy wypłaty, ponieważ nasz zespół prowadzi dochodzenie. Wszystkie fundusze są bezpieczne.”

Pełny wątek w tej sprawie znajdziesz tutaj:

Użytkownicy giełdy zgłaszają utratę środków

Kilku użytkowników twierdziło, że stracili swoje zasoby kryptowalut w wyniku nieautoryzowanych wypłat:

Entuzjasta kryptowalut Ben Baller poinformował, że stracił 4,28 ETH (około 15 000 USD). Napisał, że korzystał z uwierzytelniania dwuskładnikowego sugerując, że domniemani sprawcy musieli złamać niektóre funkcje bezpieczeństwa Crypto com.

Sytuacja jest poważna

Sytuacja wydaje się stanowić poważny cios dla platformy. Firma Crypto Com, która oferuje usługi głównie za pośrednictwem aplikacji mobilnych i kart debetowych, odnotowała w ostatnim roku ogromny wzrost.

W zeszłym roku firma ogłosiła zawarcie umowy o wartości szacowanej na 700 milionów dolarów ze Staples Center, natywnym obiektem m. in. Los Angeles Lakers. Po podpisaniu umowy nazwa obiektu została zmieniona na „Crypto.com Arena”.

W ciągu ostatnich 30 dni natywny token giełdy, CRO, notował spadki. W chwili publikacji token wyceniany był na poziomie 0,45 USD. Na przestrzeni minionych 14 dni, notowania aktywa zanurkowały o ponad 22%:

cro cena
źródło: link

Update 17-01-2022:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze