Coinbase | Po zakupie FairX, czas na derywatywy

626

Przedstawiciele amerykańskiej giełdy Coinbase poinformowali, że już niebawem w jej ofercie pojawią się derywatywy.

Po przejęciu giełdy instrumentów pochodnych FairX, największa amerykańska giełda kryptowalut Coinbase (i trzecia co do wielkości na świecie pod względem wolumenu 24 h), zamierza wejść na rynki obrotu instrumentami pochodnymi.

FairX to giełda instrumentów pochodnych na wyznaczonym rynku kontraktów (DCM) regulowana przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Pomimo tego, że jest na stosunkowo nowym graczem, po wprowadzeniu na rynek w maju 2021 r. FairX nawiązała współpracę brokerską z liderami branży TD Ameritrade i E*Trade, a także z 18 innymi podmiotami.

Krypto – derywatywy na Coinbase

Handel instrumentami pochodnymi odnosi się do handlu różnymi produktami powiązanymi z przyszłą wartością aktywów bazowych, a nie samymi aktywami.

W ogłoszeniu z 12 stycznia giełda Coinbase przedstawiła plan wprowadzenia handlu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi dla swoich klientów w USA. W artykule możemy przeczytać, że: „chcemy, aby rynek instrumentów pochodnych był bardziej przystępny dla naszych milionów klientów detalicznych”.

Niedługo potem na Twitterze pojawił się wpis, w którym stwierdzono, że dodanie handlu instrumentami pochodnymi do zestawu produktów oferowanych przez Coinbase przyniesie inwestorom konkretne korzyści:

„Stworzenie przejrzystego rynku instrumentów pochodnych odblokuje możliwość dalszego udziału w gospodarce kryptowalutowej zarówno inwestorom detalicznym, jak i instytucjonalnym.”

Udział w rynku i kwestia regulacji

Według danych CoinGecko, rynek kryptowalutowych instrumentów pochodnych przyniósł w ciągu ostatniej doby nieco ponad 130 miliardów dolarów. To stawia go znacznie powyżej około 55 miliardów dolarów wolumenu transakcji spot na giełdach kryptowalut, które rynek wygenerował w tym samym okresie.

Odnosząc się do znaczenia tworzenia i utrzymywania płynnych rynków instrumentów pochodnych, Coinbase miała do powiedzenia, co następuje: „Rozwój przejrzystego rynku instrumentów pochodnych jest krytycznym punktem zwrotnym dla każdej klasy aktywów”.

Największy rynki kryptowalutowych instrumentów pochodnych to aktualnie Binance, FTX, Bybit i OKEx. Wypada podkreślić, że wszystkie powyższe platformy są również konkurentami Coinbase na rynkach spot.

Uruchomienie regulowanego rynku instrumentów pochodnych kryptowalut, dałoby Coinbase prawdopodobnie natychmiast czołowe miejsce wśród giełd w tej kategorii. Z giełdy korzysta ponad 56 milionów aktywnych użytkowników, z których – według danych BusinessofApps – 8,8 miliona dokonuje co najmniej jednej transakcji miesięcznie.

Z archiwum Bithub:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze