Pionierzy Likwidacji – Giełdy Kryptoderywatyw

Giełdy kryptoderywatyw wprowadziły długo oczekiwane innowacje w handlu elektronicznym. Raport analizuje wariacje nowego, automatycznego systemu likwidacji, wprowadzonego przez natywne giełdy kryptoderywatyw.