Coinbase | Najważniejsze pytania i odpowiedzi po sprawozdaniu o przychodach za I kwartał

4 761

W czwartek (13 maja) Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) opublikowała list od akcjonariuszy za pierwszy kwartał 2021 r., jak również przedstawiła sprawozdanie o przychodach za I kwartał 2021 r. wraz z sesją pytań i odpowiedzi. Poznaj niektóre z bardziej interesujących komentarzy dyrektora generalnego Briana Armstronga i CFO Alesii Haas.

Wsparcie dla Dogecoin

Brian Armstrong: „Planujemy listować Doge w ciągu najbliższych sześciu do ośmiu tygodni. A mówiąc szerzej, będziemy się koncentrować na tym, w jaki sposób możemy przyspieszyć dodawanie aktywów w przyszłości”.

Przyszłe produkty i usługi

Alesia Haas: „… zdecydowanie koncentrujemy się na tworzeniu nowych produktów i usług oraz na dywersyfikacji źródeł przychodów. Wiele z tych nowych strumieni przychodów jest zgłaszanych jako przychody z subskrypcji i usług, które wygenerowały 56 milionów USD przychodów w pierwszym kwartale. Naszym celem jest stać się głównym kontem finansowym w gospodarce kryptowalutowej dla naszych użytkowników… ”

Staking

Brian Armstrong: „W pierwszym kwartale przekroczyliśmy milion klientów korzystających z naszych produktów do stakingu i stało się to dla nas dobrym źródłem przychodów”.

Konkurencja z innymi scentralizowanymi giełdami kryptowalut

Alesia Haas: „… naszym największym celem w tej chwili jest nadążanie za bieżącym popytem. Nie koncentrujemy się na konkurowaniu pod względem opłat, nie staramy się nawet wygrywać na opłatach, staramy się wygrywać, będąc najbardziej zaufanym, najłatwiejszym w użyciu środowiskiem dla użytkowników, dostarczając wszystkie aktywa, którymi nasi klienci chcą dokonywać transakcji. Na tym, by być w stanie zapewnić dochód z aktywów kryptowalutowych, możliwość zaangażowania się w defi, o czym właśnie mówił Brian.”

„Nasi klienci wybierają nas, ponieważ ufają nam, że będziemy chronić ich aktywa. Zapewniamy łatwą w użyciu platformę i rosnącą liczbę sposobów przeprowadzania transakcji i korzystania z zasobów kryptowalutowych.”

„[…] instytucje wybierają nas ze względu na bezpieczeństwo przechowywania środków, które oferujemy również przez nasze rozwiązanie powiernicze, głęboką płynność, którą udostępniamy na naszej giełdzie oraz najlepszą realizację transakcji, w ramach której jesteśmy w stanie kierować zlecenia w ponad 10 systemach płynności, w tym na innych giełdach, aby znaleźć najlepszą cenę za realizację zamówień klientów.”

Długoterminowe ryzyko w kontekście regulacji

Brian Armstrong: „Myślę, że ryzyko polega na tym, że zasadniczo powoduje to, że poruszamy się wolniej, a operowanie w takim środowisku wymaga czasu. W pewnych sytuacjach istnieją produkty oferowane przez naszych konkurentów, których nie chcemy oferować z powodu opinii, które otrzymujemy od organów regulacyjnych. Ryzyko jest więc tak naprawdę związane z szybkością egzekucji, ale myślę, że właściwym podejściem jest nie próbować iść na skróty, ale próbować współpracować z organami regulacyjnymi w celu stworzenia zaufanego środowiska i pomocy w rozwoju branży w tych ramach”.

Listing kolejnych kryptowalut

Brian Armstrong: „… nie ma wątpliwości, że musimy przyspieszyć proces, za pomocą którego przeglądamy zasoby cyfrowe i dodajemy je do platformy, ponieważ szybko znajdziemy się w świecie, w którym jest tak wiele rzeczy, za którymi nie będziemy w stanie nadążyć, chyba że przyspieszymy ten proces… pytanie zadawane również o nowe monety […] Myślę, że są one naprawdę ważne. Kiedyś powiedzielibyśmy, czy ta moneta osiągnęła sukces na jakąś znaczną skalę, a dopiero potem byśmy ją dodawali. Myślę, że w przyszłości będziemy musieli wciagać na nasz parkiet takie aktywa w pierwszej kolejności. To będzie naprawdę ważne dla naszej firmy”.

Popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych

Alesia Haas: „Widzimy duże zainteresowanie instytucjonalne ze wszystkich stron niezależnie od tego, czy są to fundusze hedgingowe, zarządzający aktywami, korporacje, fundusze emerytalne czy ubezpieczeniowe. […] ludzie zaczęli okazywać zainteresowanie bitcoinem, ethereum i coraz dłuższym ogonem kryptowalut…”

„Dziś to, co oferujemy, jak widać po naszych wynikach finansowych, to głównie trading i usługi powiernicze. Chcemy rozszerzyć nasze produkty pożyczkowe, opracowaliśmy pełen zestaw usług brokerskich, do których te firmy przyzwyczaiłyby się w tradycyjnym prime brokerze usług finansowych, ale produkty oparte o pożyczki są dla nas bardzo ważne i spodziewamy się wzrostu w tym obszarze w przyszłości”.

Brian Armstrong: „Jedyne, co chciałbym dodać, to jeszcze jeden segment klientów, z którym widzimy zainteresowanie, to także korporacyjne papiery wartościowe”.

Przyszłość kryptowalut

Brian Armstrong: „Myślę, że w pierwszym etapie kryptowaluty są wykorzystywane do inwestycji. […].

Etap drugi to kryptowaluty w usługach finansowych, więc właśnie wtedy zaczynasz dostrzegać takie rzeczy, jak zdecentralizowane giełdy, DeFi, zdecentralizowane pożyczki, zdecentralizowane ubezpieczenia. Dlatego myślę, że ten trend będzie się utrzymywał i będziemy świadkami coraz większego wykorzystania DeFi.

A potem, jak sądzę, w trzeciej fazie, która nadejdzie w przyszłości, zmiana dotyczy tak naprawdę kryptowalut jako platformy aplikacji. Może to oznaczać, że ludzie używający kryptowalut jako czegoś w rodzaju kolejnej wersji Internetu, będą budować swoją aplikację natywnie na łańcuchach bloków, nawet jeśli nie mają nic wspólnego z usługami finansowymi, i widzimy pewne wczesne oznaki tego, ludzie robią takie rzeczy jak zarządzanie tożsamością, tworzą gry, sztukę wykorzystując NFT...

I myślę, że zobaczymy także nowe formy zarządzania i głosowania, w których ludzie tworzą nowe typy autonomicznych organizacji, w których osoby z tymi monetami mogą głosować na wnioski, a na całym świecie koordynują różne problemy i wyzwania…”

Obawy dyrektora generalnego Tesli dotyczące zużycia energii podczas wydobywania kryptowalut

Brian Armstrong: „Przede wszystkim naprawdę doceniamy skupienie się na zużyciu energii i cieszymy się z dyskusji na ten temat. Kryptowaluty to rodząca się branża. Miło jest widzieć, jak branża kieruje się we właściwym kierunku i na wczesnym etapie koncentruje się na kwestiach ważnych dla inwestorów […].

Patrząc z szerszej perspektywy, oczekujemy, że kryptoekonomia z założenia przyniesie światu […] korzyści, zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i z perspektywy społecznej, w miarę jej rozprzestrzeniania się, zwłaszcza w odniesieniu do starszych systemów finansowych fiducjarnych. I chociaż branża naprawdę się rodzi, jesteśmy naprawdę zachęceni, aby doświadczyć zmianyw nowych protokołach z proof of work na proof of a stake. Na przykład Ethereum 2.0 jest teraz PoS, a ten model konsensusu jest z natury bardziej energooszczędny niż proof of work, na którym opiera się bitcoin.

Ale na podstawie PoW wiemy, że górnicy są ponownie bardzo zmotywowani do znalezienia form energii, które są czystą energią, która jest tanią formą energii. Często więc widzisz, że lokalizują oni swoje operacje wydobywcze w pobliżu odnawialnych źródeł energii. Mają również możliwość wydobywania poza godzinami pracy, kiedy jest dostępna nadwyżka energii, i mają pełną zdolność do kształtowania swojej działalności w ten sposób, co jest odmienne od wielu innych gałęzi przemysłu, które są dużymi konsumentami paliw kopalnych.

… 76% dowodów na to, że górnictwo faktycznie wykorzystuje odnawialne źródła energii. Więc to jest bardzo wysoki poziom. Możemy udostępnić te badania naukowe. I, jak wspomniałem, widzimy również motywację do odkrycia, że ​​niedroga, czysta energia naprawdę napędza nowe zachowania górników. Tak więc na podstawie PoW uważamy, że będzie to pozytywny trend. A potem, wraz ze zmianą tych nowych protokołów, zmierzającą do proof of stake, czyli większej efektywności energetycznej, uważamy, że jest to również naprawdę pozytywny trend w ogólnym zużyciu energii w gospodarkach kryptowalut.

Dlatego wierzymy, że z biegiem czasu kryptowaluty staną się stosunkowo niskim konsumentem energii, zwłaszcza w porównaniu z innymi branżami i tradycyjnym systemem fiducjarnym”.

Komentarze