Binance wznawia możliwość wypłat DOGE | Na czym polegał problem?

2 471

Giełda Binance przywróciła w pełni możliwość wypłat DOGE dla użytkowników, którzy na skutek usterki technicznej nie byli w stanie zrobić tego od ponad 2 tygodni.

Binance przywróciła w pełni możliwość wypłat DOGE

Około dwóch tygodni temu łańcuch bloków Dogecoin przeszedł aktualizację 1.14.5, która miała rozwiązać niektóre problemy z bezpieczeństwem, zmniejszyć wysokość opłat transakcyjnych i poprawić ogólną wydajność sieci.

Powyższe zmiany spowodowały problemy niektórych użytkowników Binance. Giełda poinformowała, że ​​wykryła „drobny problem z wypłatami z sieci DOGE”. Co więcej, do 1634 klientów wysłano stare transakcje. W związku z tym Binance zawiesiła tymczasowo wypłaty z sieci, a także skontaktowała się z zespołem programistów Dogecoin, aby rozwiązać ten problem.

Zlokalizowanie, zdiagnozowanie i naprawienie go zajęło giełdzie trochę czasu. Wszystko wydaje się jednak być w porządku.

Zgodnie z treścią oficjalnego komunikatu prasowego, Binance z powodzeniem rozwiązała problem. Co się zatem stało?

W skrócie, jeśli 1) twoja platforma listowała DOGE w 2019 roku, w wersji 1.14.0 2) miała transakcje zablokowane w portfelu 3) zaktualizowała portfel do wersji 1.14.2 4) A następnie zaktualizowała do wersji 1.14.5 – mogłeś mieć problem. Na nieszczęście dla Binance, nieumyślnie nawlekliśmy wszystkie powyższe parametry na jedną igłę, co doprowadziło do ponownego wysłania monet i konieczności utworzenia nowego portfela.”

Według Binance wydarzenie to było niczym innym jak nieprawdopodobnie niefortunnym zbiegiem okoliczności:

„Prawda jest taka, że kombinacja mało prawdopodobnych czynników doprowadziła do nieprzewidzianego problemu, który ostatecznie dotknął tylko Binance.”

Odnosząc się do niedawnej uwagi Elona Muska, Binance stwierdziła, że nie ma możliwości, aby deweloperzy Dogecoin Core i Binance byli w stanie zaplanować wstrzymanie wypłat DOGE. W oświadczeniu podkreślono, że „zaistniałej sytuacji nie był winny żaden podmiot: ani Binance, ani sieć DOGE nie miały wcześniejszej wiedzy na temat tego rzadkiego problemu”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze