Ewolucja cykli bitcoina | Czy warto teraz kupić BTC?

Bitcoin znajduje się prawdopodobnie w kluczowym punkcie zwrotnym swojego istnienia. Jak wyglądała ewolucja cykli bitcoina i jakie – w związku z tym – można snuć wizje na przyszłość?

Ewolucja cykli bitcoina

Najpopularniejszym punktem wyjścia jest myślenie o bitcoinie jako o aktywie działającym w ramach 4-letnich cykli rynkowych. Nie jest to bynajmniej założenie błędne, jeżeli weźmiemy pod uwagę halvingi. Problem w tym, że co sprawdziło się w przypadku dwóch ostatnich halvingów, nie musi powtórzyć się i tym razem.

Każdy cykl składa się z faz boomu i upadku; czasu byka lub niedźwiedzia. Nie widzieliśmy prawdziwego rynku byka od około 3 lat, z wyjątkiem niedawnego price action BTC. Można zatem przyjąć, że cykle bitcoina wydłużają się.

Z każdym cyklem maleje również zwrot z inwestycji. Ma to sens, jako że skala wartości bitcoina wzrosła. Wniosek z tego taki, że aby pozostać trwałym, ROI powinno spaść.

Pierwszy cykl przyniósł ROI w wysokości 50 000%, drugi 49 000%. W trzecim mamy 11 500%.. Przewiduje się, że czwarty cykl przyniesie około 3700% – około cztery razy mniej niż w poprzednim cyklu.

Implikacje ewolucji bitcoinowych cykli

Ewolucja cykli bitcoina
BLX; źródło: TradingView

Powyższy wykres pokazuje, że bitcoin przeszedł dotychczas 3 cykle. Trzeci zakończył się w grudniu 2018 r., kiedy osiągnął dołek na poziomie 3122 USD. Przewidywana długość czwartego cyklu wynosi około 1760 dni. Biorąc pod uwagę, że minęło już 760 dni, do zakończenia następnego cyklu pozostało jeszcze 1000 dni.

Mówiąc dokładniej, mamy około 600 dni, zanim osiągniemy szczyt w cyklu 4, który jest prognozowany na 118 000 USD.

Jeśli jednak przyjrzymy się powyższemu wykresowi nieco bliżej, możemy zobaczyć niewielki (nieudany) rajd w 2019 roku. Rajd ten mógł być spowodowany przez następujące czynniki:

  • euforia z 2017 roku powróciła w 2019 roku,
  • ponieważ rok 2017 był kamieniem milowym dla bitcoina, mogą to być pozostali inwestorzy wchodzący w bitcoin, nie zdając sobie sprawy, że cykl byka się skończył.

Aby lepiej zrozumieć cykle, podzielmy je na okres przed rajdami ceny [PBR] i okresu właściwych bull runów [BR]. Na potrzeby tej dyskusji zaklasyfikujmy powyższy wykres do PBR i BR.

PBR ma miejsce, gdy cena konsoliduje się do wyższych maksimów i niewielkich korekt w ramach przygotowań do hossy. Bull run ma miejsce, gdy cena gwałtownie rośnie w ciągu kilku dni / tygodni.

ewolucja cykli bitcoina 2

Chociaż wydaje się, że hossa już się zaczęła, zbyt wcześnie na projekcje w wymiarze 118 000 USD. Dlatego inwestowanie w fazie PBR lub wczesnej fazie BR jest najlepszym sposobem na inwestowanie w bitcoin, zwłaszcza jeśli nie udało się wejść w dołek podczas bessy.

Na podstawie danych powyższej tabeli możemy jednak sądzić, że bitcoin wzrośnie o 981% z 10 000 USD do 118 000 USD.

Chociaż jest to scenariusz długoterminowy, bliższe przyjrzenie się cyklom i danym sugeruje, że przed nowym okresem byka może nastąpić pośredni szczyt. Ten pośredni szczyt miałby znajdować się znacznie wyżej niż poprzednie ATH (~ 20 000 USD), ale mniej niż 118 000 USD.

Na podstawie powyższego możemy oszacować następny, pośredni szczyt w wymiarze 40 200 USD.

Nowa narracja

ewolucja cykli bitcoina 3
źródło: TradingView

Nowa narracja nie jest nowa sama w sobie. Jest dość podobna do tej z cyklu nr 2. Biorąc pod uwagę skok bitcoina do wartości sześciocyfrowej, możemy spodziewać się, że bitcoin będzie chciał po drodze nieco odpocząć. Stąd, ekstrapolując dane z drugiego cyklu, możemy powiedzieć, że pośredni szczyt wyniesie 40 200 USD.

Tak więc średniookresowy plan inwestycyjny miałby na celu łatwy, 100% wzrost zwrotów z ATH bitcoina.

W związku z tym, uwzględniając tymczasowy szczyt 40 200 USD za jeden bitcoin, możemy teraz spojrzeć na cykl czwarty z zupełnie nowej perspektywy. Możemy uznać cykl 4 za kurs byka między 10 000 do 40 200 USD, po którym nastąpi kolejny PBR i BR do 118 000 USD. Powyższy scenariusz ma, na ewentualną realizację, jeszcze ok. 100 dni.

Czy warto teraz kupić bitcoina?

Niezależnie od tego, jak można to nazwać, bitcoin zmierza do 118 000 USD, a jego pit stop wynosi 40 200 USD. Możemy albo uznać to za dwa cykle, albo potraktować to jako pojedynczy cykl 4. Ważne jest, aby cena bitcoina w szczycie następnej rundy byków osiągnęła 118 000 USD, co spowoduje, że jego kapitalizacja rynkowa znajdzie się na poziomie ~ 2 biliony USD.

cykle

Tak więc, jeśli zastanawiasz się nad uśrednianiem kosztu dolara i gromadzeniem większej ilości bitcoinów, to może być jak najbardziej właściwy czas…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze