Elon Musk | Bitcoin znaczy „prawie” to samo co pieniądz fiducjarny

3 516

Elon Musk odpowiedział dziś na komentarz dyrektora generalnego Binance, w którym CZ wyraził swoje zdziwienie oświadczeniami szefa Tesli o „gung-ho” na Dogecoin.

Współzałożyciel Tesli i niedoszły dyrektor generalny Dogecoin (DOGE), Elon Musk, zapewnił, że „tylko głupiec” nie szukałby alternatywnych inwestycji dla waluty fiducjarnej, biorąc pod uwagę obecne stopy procentowe.

CZ zasugerował, że niedawna decyzja Tesli o zainwestowaniu 1,5 miliarda dolarów lub w bitcoin (BTC) świadczy prawdopodobnie o głębokim poparciu Muska dla kryptowaluty.

Musk skomentował: „Działania Tesli nie odzwierciedlają bezpośrednio mojej opinii. Posiadanie bitcoina, który jest po prostu mniej głupią formą płynności niż gotówka, jest wystarczająco ryzykowne dla firmy z grona S&P500”.

„Głupotą byłoby nie szukać innych opcji inwestycji”

Odpowiadając na insynuację ze strony Muska, że ​​osobiście darzy DOGE większym szacunkiem niż BTC, CSO Blockstream Samson Mow napisał: „Żałujesz po prostu, że nie kupiłeś wcześniej”.

Elon Musk stwierdził również, że głupotą byłoby nie szukać alternatywnych inwestycji:

Musk, który „porusza” rynki

Konto Elona Muska na Twitterze zostało uznane za katalizator radykalnego odrodzenia się od czasu pump & dump prowadzonego przez r / Wallstreetbets, który wycelował pod koniec stycznia w Dogecoin po tym, jak miliarder opisał DOGE jako „kryptowalutę ludu”.

Elon Musk stwierdził, że jedynym stymulantem, który kryje się za niedawną pompą na DOGE są wieloryby. Określił największych inwestorów mianem „prawdziwego problemu”.

W związku z powyższym, szef Tesli zachęcał największych hodlerów Dogecoin do upłynnienia swoich zasobów, aby uczynić kryptowalutę bardziej demokratyczną:

„Jeśli główni posiadacze Dogecoin sprzedadzą większość swoich monet, otrzymają moje pełne poparcie. Zbyt duża koncentracja to jedyny prawdziwy problem imo.”

źródło grafiki tytułowej: Fortune

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze