Dźwignia na bitcoinie | Kiedy lewarować pozycje na rynkach instrumentów pochodnych?

Na początku bieżącego tygodnia, dokładnie 15 marca 2021 r., na rynkach kontraktów terminowych BTC zlikwidowano 738 milionów dolarów w pozycjach długich. 60% spośród tych likwidacji dotyczyło kontraktów lewarowanych wymiarze 20x.

W samym tylko dniu 17 marca 2021 r. doszło z kolei do likwidacji pozycji długich o wartości 500 milionów dolarów. Poniższy wykres pokazuje, że na giełdach instrumentów pochodnych panuje nadmierna chciwość i ponad 60% kontraktów było lewarowanych w skali 20x lub więcej.

likwidacje pozycji na rynkach kontraktów terminowych bitcoin
likwidacje pozycji na rynkach kontraktów terminowych bitcoin; źródło: Glassnode

Likwidacje „longów” zmieniły historycznie trend cenowy na poprzednich rynkach hossy. Czy traderzy detaliczni powinni korzystać z dźwigni na rynku bitcoina? Jeśli tak, to w jakich momentach?

Traderzy detaliczni migrują z giełd spot w kierunku instrumentów pochodnych, nie bez strat

Poziom likwidacji na giełdach instrumentów pochodnych ma bezpośredni wpływ na nastroje, a to wpływa na cenę spot. Większość traderów detalicznych przechodzi z giełd spot na giełdy instrumentów pochodnych z zamiarem skorzystania dźwigni finansowej. Okazuje się, że może to być jeden z powodów, dla których wymiar likwidacji kontraktów jest tak wysoki i ma wpływ na portfele inwestorów na giełdach spot.

Wraz z postępującymi likwidacjami na giełdach instrumentów pochodnych, aktywna podaż bitcoina ulega zmniejszeniu. Może to nie być tak pozytywne dla ceny, jak w przeszłości, kiedy narracja niedoboru podaży doprowadziła do kształtowania się kolejnych rekordów ceny kryptowaluty.

Podkręcanie dźwigni na giełdach instrumentów pochodnych okazuje się aktualnie opłacalna dla handlowców otwierających krótkie pozycje, chociaż ma negatywny wpływ na cenę.

Jednak bardziej interesujące jest to, w jakim wymiarze spadek ceny może być opłacalny w obecnym momencie cyklu rynkowego. Aktualna narracja o odpływach bitcoinów z giełd i ruchów wielorybów ma długoterminowy wpływ na cenę;. Codzienna aktywność na giełdach derywatywów może być jednak oparta na dokonywaniu krótkoterminowych korekt na otwartych pozycjach z wykorzystaniem lewarowania.

Kilka archiwalnych historii na temat dźwigni na rynku bitcoina, które mogą Cię zainteresować:

Komentarze