Duże zakupy na Coinbase? | 463 000 000 USD w BTC

4 455

Bitcoin Block Bot jako pierwsza wykrył cztery transakcje, mające miejsce w ciągu trzech minut, w ramach których przesłano łącznie 40 758 BTC.

Według Whale Alert, w jednej z tych transakcji przesłano 8000 BTC z amerykańskiej giełdy kryptowalut Coinbase do portfela nieznanego pochodzenia.

Chociaż autorem transferu może być również sama Coinbase, po prostu przenoszący środki ze względów bezpieczeństwa, Whale Alert powstał w celu filtrowania takich transakcji.

Żywa dyskusja

Transfer szybko wywołał dyskusję wśród traderów, że duża instytucja lub osoba fizyczna alokuje część swojego portfela na Bitcoin. Podobny ruch o ponad pół miliarda dolarów w BTC w weekend wywołał zbliżone kontrowersje.

Niedawna analiza przeprowadzona przez firmę CryptoQuant zajmującą się analizą kryptowalut wskazuje, że ogromna większość wielorybów Bitcoin trzyma swoje BTC i odmawia sprzedaży. Dyrektor generalny firmy, Ki Young Ju, twierdzi, że jej dane pokazują, jakoby liczba dużych inwestorów wysyłających swoje BTC na giełdy, gdzie można je następnie sprzedać na otwartym rynku, osiągnęła w ostatnich tygodniach roczne minimum.

Według danych zebranych przez Bitcoin Treasuries, 15 spółek giełdowych zainwestowało prawie 7 miliardów dolarów w BTC. Od chwili zakupu BTC, firmy te zarobiły łącznie 500 milionów dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze