Duże podmioty kupują BTC poza rynkiem giełdowym

Na początku tego miesiąca, w ciągu jednego dnia przeniesiono łącznie 131 miliardów dolarów w BTC. Firma analityczna CryptoQuant ujawniła, że wpłaty i wypłaty na giełdy kryptowalut stanowiły zaledwie 1% tej kwoty.

Wskaźnik przepływu funduszy giełdowych firmy, który mierzy wymiar transakcji BTC nakierowanych na giełdy, osiągnął najniższy poziom od dwóch lat. Eksperci CryptoQuant dodali, że malejąca metryka wskazuje na wzrost liczby transakcji pozagiełdowych (OTC).

Duża ilość przeniesionych BTC i spadek wskaźnika przepływu środków do najniższego poziomu od dwóch lat sugeruje, że „niektórzy kupują dużo BTC”. Według słów dyrektora generalnego Crypto Quant – Ki Young Ju, jeśli duży podmiot ogłosi, że kupuje bitcoiny, „niedźwiedzie mogą mieć kłopoty”.

Prezes dodał, że podobna sytuacja miała miejsce we wrześniu 2020 r., zanim cena bitcoina wzrosła z około 11 000 USD do nowego rekordowego poziomu blisko 64 000 USD. Ki Young Ju udostępnił tweet, który wtedy opublikował, pokazując dużą ilość BTC przeniesionych on-chain, podczas gdy wskaźnik przepływu środków spadł.

W lutym Ki Young Ju dokładnie przewidział, że cena bitcoina osiągnie 50 000 USD (jako sygnał zwiastujący zwyżki wskazywał wówczas na napływ depozytów stablecoin ze strony wielorybów). W styczniu Ju powiedział, że „nie ma wątpliwości”, że cena bitcoina osiągnie w tym roku 100 000 USD, mimo że w krótkim okresie niedźwiedzie mogą przejąć kontrolę.

Ki Young Ju prześledził dane dotyczące giełdy kryptowalut Coinbase, ponieważ obecny na niej poziom odpływów wskazywał na obecność inwestorów instytucjonalnych wykupujących BTC. Wcześniej w tym miesiącu odpływ z giełdy w wysokości 1,7 miliarda dolarów sugerował, że instytucje kupują bitcoiny powyżej ceny 30 000 dolarów.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze