Z 4000 USD do 1 USD w 5 minut | Ten Hotdog był nieświeży

18 278

Jeden z ostatnich projektów DeFi o nazwie Hotdog spalił się na dobre – kilka godzin po uruchomieniu.

Hotdog – niesmaczny i bardzo tani

Nowo protokół DeFi o nazwie Hotdog obiecywał szalone zyski nawet do miliona procent, aby zwabić dostawców płynności. To kolejny projekt obecny na popularnej platformie Uniswap, idący w ślady niedawno uruchomionych platform Sushi i Kimchi.

HotdogSwap został uruchomiony 2 września i dostarczył na dłuższą metę niepłynny token. Jego cena, według Uniswap.info, wzrosła do ponad 5000 USD. Zgodnie z danymi platformy, token Hotdog jest wart aktualnie ok. 0,0179 USD.

Post na Reddicie pokazuje, jak token spadł z 4000 do 1 USD w ciągu zaledwie pięciu minut. „lowstrife” przeniósł ten wątek na Twittera:

Trader Edward Morra porównał crash Hotdoga do Bitconnect. Podał przykłady innych tokenów DeFi, które zanurkowały do dna w ciągu ostatnich 24 godzin.

Czym miał być HOTDOG?

Podobnie jak w przypadku Sushi, Hotdog umożliwił dostawcom płynności zdeponowanie tokenów puli płynności Uniswap w celu uzyskania tokenów HOTDOG. Uprawniają one użytkowników do dalszego zarabiania części opłaty protokołowej zgromadzonej w tokenie, nawet w przypadku wycofania zapewniania płynności.

Szaleństwo yield farmingu zostało zapoczątkowane przez Yam Finance. To klon YFI, który jako pierwszy zaoferował dostawcom nagrody w postaci puli płynności z koncepcją tokenów w 100% należących do społeczności. Otworzyło to wrota dla innych naśladowców istniejących protokołów DeFi, którzy generują własne, często „memowe” tokeny.

Każdy może wystawić token na Uniswap. To tam tworzy się rynek poprzez dostarczenie nowego tokena i nieco ETH, by nadać mu płynności na początek. W swoim najnowszym biuletynie Defiant, ekspert branży Camila Russo dodaje;

„Kontrolując podaż ETH w stosunku do tokena, są również w stanie ustawić zawyżoną cenę za wysoce niepłynny token”.

Traderzy DeFi, którzy skupiają się wokół tych nowych projektów, potrafią początkowo podnosić ceny tokenów, co również podnosi rentowność. Szybka wypłata, jak się wydaje w przypadku Hotdog, przynosi duży zysk dla niewielu, podczas gdy reszta zostaje z niczym. Kiełbaska zostaje zjedzona. Zostaje tylko nieświeża, sucha bułka.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze