Buterin: Yield farming? To, co przy tym robi Fed, to pikuś!

2 690

Współzałożyciel Ethereum przedstawił w niekorzystnym świetle projekty, które mają promować yield farming. Vitalik Buterin porównał ich ekonomię z nieodpowiedzialną polityką pieniężną Rezerwy Federalnej…

Vitalik Buterin, współzałożyciel Ethereum (ETH), ponownie zabrał głos na Twitterze, aby ostrzec przed złudną nadzieją na niczym nieograniczone wzrosty w sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Yield farming – zapewniający płynność sposób uzyskania zarobku w postaci tokenów – szturmem zdobyła serca społeczności kryptowalut i wywołała prawdziwy boom na DeFi.

Buterin zwrócił jednak uwagę na agresywną inflację podaży wielu tokenów governance. Powiedział, że wywiera to presję na obniżanie cen „monet, które są drukowane bez przerwy, aby opłacić dostawców płynności”:

Poważnie, sama liczba monet, które muszą być drukowane bez przerwy, aby płacić dostawcom płynności w tych systemach yield farming (50-100% rocznie) sprawia, że główne krajowe banki centralne wyglądają tak, jakby były zarządzane przez Rona Paula.

Buterin nie jest sam w swojej ocenie inflacyjnych aspektów sektora DeFi. „Larrypc” porównuje natomiast yield farming do „gigantycznego schematu Ponziego”.

Coraz więcej krytyki | Czy jest uzasadniona?

Nie wszyscy są sceptyczni, a inwestor David Lach odpowiada: „Jeśli widzisz te wydrukowane monety jako nowe kryptowaluty (takie jak BTC, ETH itp.), to tak, to szaleństwo. Ale jeśli postrzegasz je jako kapitał w nowych start-upach / projektach kryptowalut, które generują przepływy pieniężne, nie jest to takie szalone. Zawsze będą nowe startupy z prawdziwym potencjałem dla krypto”.

Buterin odparł, że nie widzi „wiarygodnej ścieżki” dla wielu projektów w celu generowania cash flow, podkreślając potrzebę aplikacji generujących opłaty, aby utrzymać projekt w dłuższej perspektywie:

„Jak dotąd jedyną strategią generowania długoterminowych opłat, jaką widzę, jest jakiś dziwny atak finansowy w celu przejęcia płynności i kradzieży efektu sieciowego z Uniswap. Jestem pesymistą co do tej strategii”.

Komentarze Buterina pojawiają się w świetle zdecentralizowanej giełdy i platformy yield farming SushiSwap, która zyskała na popularności w ciągu weekendu dzięki agresywnej strategii dystrybucji tokenów governance mającej na celu motywowanie nowych użytkowników dziesięciokrotną stawką podstawową 100 SUSHI na blok, która ma zostać wypłacony dostawcom płynności.

Słowem podsumowania

Szał na yield farming ponownie rozpalił obawy dotyczące możliwości skalowania Ethereum. Złożone inteligentne kontrakty leżące u podstaw transakcji wielu projektów DeFi skutkowały potrójnymi opłatami za wykonywanie podstawowych operacji.

Zdecentralizowana giełda (DEX) tokenów ERC-20, Uniswap, stała się największym źródłem opłat za gas w sieci, przynosząc około 7 milionów dolarów opłat w ciągu zaledwie ostatniego miesiąca.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze