Protokoły DeFi wygenerowały w maju ponad 370 milionów dolarów przychodu

1 667

Protokoły sektora zdecentralizowanych finansów przyniosły w maju rekordowe przychody.

Zgodnie z danymi zebranymi przez The Block, branża DeFi może poszczycić się najwyższym wynikiem w historii, jeśli chodzi o miesięczny przychód, w wysokości 370 milionów dolarów:

defi
źródło: tutaj

Najwyższe miejsce zajęło w maju Uniswap, osiągając 153,9 mln USD (41,4%) z 371,6 mln USD łącznych miesięcznych przychodów z protokołu. Następne w kolejce było Sushiswap z udziałem 20,3%, a następnie Aave z udziałem 16,6%.

Zgodnie z oczekiwaniami, znaczna część przychodów trafiła na stronę podażową — to znaczy na tych, którzy zapewniają płynność protokołom:

defi 2
źródło: tutaj

Mówiąc szerzej, Ethereum również odnotowało rekordowe wskaźniki. Obejmują one rekordowe dane o przychodach dla górników, a także statystyki ogólnej aktywności w sieci w sieci.

Dwa słowa o DeFi jeśli nadal nie wiesz, o co w tym chodzi

DeFi to system otwartych, niewymagających zezwolenia i powiązanych ze sobą produktów finansowych. W praktyce jest to sieć zdecentralizowanych aplikacji i inteligentnych kontraktów zbudowana na Ethereum. Skupia się na zastosowaniach finansowych, takich jak pożyczki, instrumenty pochodne, giełdy, handel itp.

Aplikacje DeFi są zbudowane na bazie Ethereum. Obecnie największą i pierwszą dużą aplikacją jest MakerDAO, założone przez Rune Christensena.

Ekscytacja wokół DeFi koncentruje się na koncepcji „Money Legos” – idei, że każdy może bez pozwolenia tworzyć, modyfikować, mieszać i dopasowywać, łączyć lub budować na podstawie dowolnego istniejącego produktu. Protokoły są modułowe, więc można je układać jeden na drugim, aby zbudować coraz gęstszy system współpracujących części.

Cecha otwartej współzależności może być również największą słabością DeFi, ponieważ jeśli kluczowy składnik, taki jak DAI, stanie się podatny na ataki lub zostanie uszkodzony; cały ekosystem zbudowany wokół DAI może się załamać.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze