Aave | Najbardziej niedowartościowane aktywo w DeFi?

3 745

Oto dlaczego popularny youtuber Coin Bureau uważa, że Aave jest wysoce niedowartościowany.

Co to jest Aave?

Aave to „zdecentralizowany protokół rynku płynności, w którym użytkownicy mogą uczestniczyć jako deponenci lub pożyczkobiorcy”. Deponenci „zapewniają rynkowi płynność w celu uzyskania pasywnego dochodu”, podczas gdy „pożyczkobiorcy mogą pożyczać w wymiarze bezterminowym lub zapewniać płynność w zakresie pojedynczych bloków”.

Cyfrowe aktywo AAVE jest „wykorzystywane do głosowania i decydowania o wdrożeniu propozycji ulepszeń w ramach protokołu Aave (AIP).” Ponadto AAVE można „stakować, aby zapewnić bezpieczeństwo/ubezpieczenie protokołowi/depozytorom”. W zamian za blokowanie swoich zasobów, stakerzy zdobywają nagrody w AAVE.

Więcej na temat protokołu Aave przeczytasz tutaj:

Prognoza Coin Bureau

Coin Bureau opublikował wczoraj film, w którym przyjrzał się Aave nieco bliżej.

Oto kilka najważniejszych jego komentarzy na temat Aave i jego tokena zarządzania AAVE:

„Token AAVE spisywał się dotychczas słabo i od początku 2021 r. wzrósł zaledwie 2x. Prawie każdy token DeFi walczył, aby nadążyć za resztą rynku kryptowalut, odkąd ten załamał się w maju zeszłego roku. Wydaje się, że stało się tak dlatego, że szum przeniósł się na NFT. Założyciel i dyrektor generalny AAVE Stani Kulechow przyznał to podczas październikowej dyskusji panelowej.

Kulechow powiedział, że chociaż DeFi jest bardzo ekscytujące i często oferuje wiele korzyści, jest po prostu zbyt skomplikowane, aby przeciętny człowiek chciał się nim zainteresować. Tymczasem NFT zapewniają porównywalny poziom podekscytowania i zysków i są koncepcją, którą prawie każdy może zrozumieć…

Najważniejszym nadchodzącym kamieniem milowym jest premiera Aave V3, która wprowadzi do protokołu Aave wiele nowych funkcji…

„Platforma mediów społecznościowych Aave zostanie zbudowana w taki sposób, aby Twój profil w mediach społecznościowych, a także wszelkie inne treści, które tworzysz na platformie Aave, były przenoszone na dowolne inne zdecentralizowane platformy mediów społecznościowych, które pojawiają się na Ethereum, skutecznie uniemożliwiając cenzurę.

Jeśli chodzi o konkretną datę premiery, platforma społecznościowa ma pojawić się już „niebawem”. Prace nad nią szły nieco wolniej przez wzgląd na fakt, że zespół deweloperski skupiał się przez ostatnie kilka miesięcy głównie na Aave v3… Kulechow uważa, że ​​kolejną, gorącą niszą po NFT staną się właśnie zdecentralizowane media społecznościowe…”

„Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej zaledwie 3 miliardy USD AAVE może być niedoszacowane nawet 5x. Jego godziwa wycena może znacznie przekroczyć 1000 USD.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze