Czy dzisiejsze dane o inflacji w USA wpłyną na ceny aktywów cyfrowych?

2 772

Alex Krüger uważa, że rozwój sytuacji w zakresie danych o inflacji może znacząco wpłynąć na kierunek, w którym podążą ceny aktywów cyfrowych. Czy jest się czego obawiać?

W odpowiedzi na rosnącą inflację Fed przedstawił w grudniu 2021 r. harmonogram podwyżek stóp procentowych. Zgodnie z jego założeniami, na przyszły rok zaplanowano trzy kolejne podwyżki stóp procentowych.

Bardziej istotna decyzja dotyczyła przyszłości programu wsparcia gospodarki, w ramach którego co miesiąc drukowane są miliardy dolarów. Bank centralny zdecydował się na szybsze wyjście z programu, co ma nastąpić już w pierwszym kwartale 2022 roku. Skutkiem tej decyzji ma być ograniczenie skupu aktywów o 30 mld dolarów.

Krüger zwrócił uwagę, że ​​jeśli Fed zrealizuje swoje plany, brak płynności w systemie może negatywnie wpłynąć na rynki kryptowalut:

„Aktywa kryptograficzne znajdują się na najdalszym końcu krzywej ryzyka.

Tak jak korzystali z niezwykle luźnej polityki pieniężnej, teraz cierpią z powodu napięcia w tym zakresie, ponieważ pieniądze przesuwają się w stronę bezpieczniejszych klas aktywów”.

Krüger twierdzi, że w związku z ponad 40% spadku ceny BTC w stosunku do dotychczas obowiązującego ATH, najnowsze dane w kontekście indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) mogą dyktować kolejną fazę cyklu rynku kryptowalut.

„W środę będziemy mieć dane o inflacji w USA… Jeśli CPI zaskoczy w dół, spodziewaj się, że ceny wzrosną i będą przez jakiś czas trendować. Jeśli CPI zaskoczy na plus, „światło zgaśnie”, a BTC osiągnie 30 000 USD. Tradfi [tradycyjne finanse] już o to zadba.

[…] kryptowaluty podążą za bitcoinem, a bitcoin podąży za akcjami”.

Krüger wierzy, iż Fed jest przygotowany na spadki na rynku tylko po to, by utrzymać inflację pod kontrolą.

„Fed mówi, że jest gotów przebić bańkę. Niedźwiedzi scenariusz opiera się o to, że właśnie to zrobią. Byczy scenariusz opiera się natomiast o założenie, że wraz z konsekwentnie spadającą inflacją nie będą musieli tego robić.

Inflacja jest wszystkim”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze