Czy altcoiny uniezależnią się od bitcoina?

Altsezon z 2017 roku był jedynie dodatkiem do wyścigu bitcoinowych byków. Gdy cena BTC wzrosła do nowego ATH, jednocześnie zwiększyła się ekspozycja inwestorów na altcoiny. Oznaczało to, że w rajdach cen altcoinów nie było zbytniej niezależności. Poza tym, po krótkoterminowych szczytach BTC nastąpiły wzrosty altcoinów, ponieważ inwestycje napływały i odpływały coraz szybciej, również w altcoiny. Zdaje się, że w 2021 roku zmieniło się to na dobre.

Alt sezon inny niż wszystkie?

Ethereum było liderem aktualnych wzrostów altcoinów głównie dzięki wprowadzeniu ETH 2.0 i wzroście ceny do 1300 USD. Większość altcoinów z pierwszej dziesiątki, na podstawie danych z CoinMarketCap, odnotowała dwucyfrowe wzrosty. Kryptowaluty, takie jak Stellar Lumens i Cardano, odnotowały dwucyfrowe zyski, w większości niezależne od wzrostu cen bitcoina.

W ostatnich dwóch kwartałach 2020 roku korelacja altcoinów z bitcoinem spadła, jednak przez większość czasu wzrost cen był kontynuowany. Może się zatem wydawać, że aktualny sezon na alty różni się od wszystkich, które widzieliśmy do tej pory.

Dominacja BTC i korelacja z altami

W tym altsezonie, duże ruchy ceny obserwowaliśmy w kontekście projektów DeFi, z wysokim przepływem inwestycji na poziomie 30,17 tys. BTC. Dominacja Bitcoina wzrosła do 68% i jest prawdopodobne, że w przyszłości może wzrosnąć do 70% lub więcej. Rosnąca dominacja BTC stanowi zagrożenie dla przepływu inwestycji w altcoiny, a zanim to nastąpi, sezon na alty może się nagle zatrzymać. Korelacja najlepszych altcoinów z bitcoinem spadła od czasu wzrostu ceny BTC. Poniżej widać korelację BTC – altcoiny z ostatnich 7 dni:

altcoiny
korelacja topowych altcoinów z BTC; źródło: Cryptowatch

Na podstawie danych z CoinMarketCap można stwierdzić, że korelacja 10 najlepszych altcoinów z bitcoinem jest znacznie wyższa w porównaniu z innymi. Występuje wzrost korelacji, stopy zwrotu są wyższe. Bieżący sezon na alty jest prawie niezależny od sytuacji na bitcoinie, a to odróżnia go znacznie od tego z 2017 roku.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze