CVI | Nowy indeks zmienności dla traderów kryptowalut

Gdy Coti wzmaga wysiłki w celu wprowadzenia zdecentralizowanego indeksu strachu (fear index) do kryptowalut, zwraca się o pomoc do profesora Dana Galai, jednego z pionierów stojących za indeksem zmienności rynku Cboe (VIX), aby pomógł organizacji w opracowaniu wersji indeksu zorientowanej na kryptowaluty.

Współtwórca VIX dołącza do projektu dot. zmienności wspieranego przez Coti

Odkąd pojawiły się pierwsze giełdy kryptowalut, rynek i towarzyszące mu price action okazały się jednymi z najbardziej niestabilnych. Wahania ceny na poziomach dwucyfrowych wydają się być na rynkach krypto na porządku dziennym.

Chociaż może się to wydawać związane ze zbyt dużą zmiennością, biorąc pod uwagę dramatyczne ruchy i dynamikę rynku, zmienność sama w sobie nie jest cechą unikalną dla kryptowalut. Zmienność była również kluczową miarą zrozumienia niektórych rynków, zwłaszcza rynku opcji.

Zmienność to niezwykle istotna zmienna

Jednym z najważniejszych barometrów zmienności na rynkach akcji jest indeks zmienności rynku Chicago Board Options Exchange (Cboe), zwany powszechnie VIX. VIX śledzi 30-dniową zmienność implikowaną w opcjach S&P 500.

zmienność
Indeks zmienności rynku (VIX) Cboe na dzień 15 maja 2021 r.


Pomysł na VIX został pierwotnie opracowany przez profesora Dana Galai i Menachema Brennera pod koniec lat 80. Na rynki opcji został wprowadzony w 1993 r. Od tego czasu stał się wszechobecnym barometrem nastrojów traderów i osób poszukujących ochrony w okresach wzmożonej aktywności rynków.

Indeks strachu

VIX rośnie często w okresach intensywnych wzrostów wolumenów obrotów przedstawia sposób, w jaki inwestorzy oceniają ryzyko, strach i stres na rynku w dowolnym momencie w czasie w ciągu kolejnych 30 dni.

Nieodłączna zmienność kryptowalut dała Coti wyjątkową okazję do wypełnienia podobnej niszy, którą VIX wypełnia już na rynkach opcji. Organizacja, której celem jest wzmocnienie zarówno scentralizowanego, jak i zdecentralizowanego finansowania poprzez szybką, skalowalną, wydajną i obejmującą integrację infrastrukturę cyfrową, tworzy własny indeks kryptowalut, zwany w skrócie „Crypto Volatility Index” lub CVI.

indeks strachu
Indeks zmienności kryptowalut (CVI) 13 maja 2021 r.


Indeks zmienności, który reprezentuje 30-dniową implikowaną zmienność bitcoina(BTC) i ethereum (ETH), ma zapewnić traderom możliwość zabezpieczenia się przed rosnącą zmiennością lub wykorzystania jej w swoich strategiach inwestycyjnych. Został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlał funkcjonalność VIX, ale w całkowicie zdecentralizowanym formacie. Wysoka zmienność jest generalnie oznaką, że pogorszenie koniunktury na rynku może czaić tuż za rogiem, aczkolwiek korelacja nie zawsze oznacza związek przyczynowo-skutkowy, co poświadczają historyczne wskazania VIX.

***

Aby zrealizować swój pomysł, Coti nawiązało współpracę z profesorem Danem Galai. Galai, który posiada głęboką wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem i pochodnymi instrumentami finansowymi, ma nadzorować projekt CVI w miarę stopniowego wdrażania zdecentralizowanego protokołu:

„Jako doradca projektu Crypto Volatility Index, z niecierpliwością czekam na pomoc w projektowaniu zaawansowanych narzędzi do zarządzania ryzykiem dla inwestorów w tej nowej i często dzikiej klasie aktywów. Jestem przekonany, że zespół CVI ma wiedzę i możliwości, aby zastosować teorię w praktyce i zbudować naprawdę użyteczny produkt w przestrzeni kryptowalut.”

Może Cię zainteresować:

Komentarze