Ctrl + PrtSc | Sezon na alty jest tuż za rogiem

14 140

Kiedy cena bitcoina wzrośnie do 100 000 USD rozpocznie się sezon na alty, a Ty pogrążysz się w ekstazie FOMO.

Algorytmy mediów społecznościowych pogrzebią niedźwiedzie treści, ponieważ nie zapewnią one tak dużego zaangażowania, jak „supercykl”. Tak czy inaczej, prawdopodobnie odrzucisz każdy niedźwiedzi punkt widzenia jako FUD.

Podstawowe dane i wskaźniki on-chain nie będą znajdować odzwierciedlenia w ruchach cen. Każda analiza będzie wydawała się niezsynchronizowana z rzeczywistością, którą zobaczysz przed sobą.

Nie kupuj wszystkiego, co podpowiadają ci ludzie, ale ostrożnie wybieraj to, w co wierzysz. Łatwo jest odrzucić prawdę, gdy nie ma ona sensu lub inni się z nią nie zgadzają.

Kiedy bitcoin rośnie, altcoiny zawsze podążają za nim

Gdy cena bitcoina zacznie znowu dynamicznie rosnąć, jego rozmach przyciągnie uwagę tłumu i napędzi falę nowych inwestycji. Wszyscy będą skandować imię króla, wymieniając za niego swoje alty. Wszystko po to, aby nie pozwolić odjechać pociągowi z forsą.

Altcoiny zostaną uznane za martwe tylko dlatego, że cena bitcoina będzie rosnąć w szybszym tempie. W rezultacie poczujesz się, jakby bitcoin zostawiał altcoiny daleko w tyle.

Zobaczmy, jak rysuje się to z perspektywy historycznej. Kiedy rynek bitcoina rośnie w trendzie, po wzroście jego dominacji zawsze następował sezon na alty.

Spójrz na poniższy wykres. Widać na nim wyraźnie, jaki procent rynku został przechwycony jprzez bitcoin w porównaniu z altcoinami. Kiedy linia idzie w górę, bitcoin jest liderem na rynku. Kiedy linia spada, na rynku dominują altcoiny:

sezon na alty
źródło: link

Obszary zaznaczone kolorem szarym odzwierciedlają okresy, kiedy cena bitcoina rosła, a wraz z nią rosła jego dominacja rynkowa. Co działo się za każdym razem, gdy cena i dominacja bitcoina rosły w tym samym czasie? W ciągu kilku tygodni następował okres wzrostu wyceny altcoinów.

Kiedy cena bitcoina zaczyna spadać, a ludzie zaczynają mówić ci, że już po altcoinach martwe, warto rozważyć wybranie się na zakupy. Sezon na alty jest najpewniej tuż za rogiem.

źródło: Three Truths and a Lie About Bitcoin and Altcoins – Truth #1 link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze