CEO Pantera Capital: Czas na zakupy

4 318

Szef Pantery przytoczył trzy główne powody, dla których rynki kryptowalut zrzuciły bilion dolarów z kapitalizacji rynkowej.

„Większość paniki mamy już za sobą”

Dyrektor naczelny Pantera Capital, Dan Morehead, jest przekonany, że wielka wyprzedaż kryptowalut zwalnia, jako że „większość tej paniki mamy już za sobą”.

W komunikacie opublikowanym 14 czerwca inwestor venture capital stwierdził, że najlepszy czas na zakupy to ten, kiedy rynki są „znacznie poniżej trendu”. Wykres odchyleń od trendu Bitcoin popiera tę tezę – kryptowaluta był tak „tania” w stosunku do swojego trendu tylko przez jedną piątą swojego cyklu życia:

Morehead zapewnił również, że wymiar zwrotów rok do roku nie wskazuje, jakoby bitcoin był przewartościowany.

„Zwrot rok do roku nigdy nie wyszedł dosłownie poza wykres, jak w poprzednich szczytach. Zwrot z bitcoina znajduje się obecnie na poziomie 281% rok do roku – co wydaje się całkowicie prawdopodobne, biorąc pod uwagę dodruk pieniędzy, który miał miejsce w tym okresie”.

3 powody, dla których cena bitcoina spadła w ostatnim czasie

Szef Pantera Capital wyjaśnił, że gwałtowny spadek rynków spowodowała zbieżność trzech wydarzeń.

Pierwszym z nich są represje ze strony Chin względem traderów i górników kryptowalut. Morehead zauważył, że w przeszłości zdarzało się to już jednak kilka razy.

„OK, przyjrzyjmy się najnowszym chińskim zakazom bitcoina w szerszym obiektywie. Wygląda na to, że widzieliśmy już wcześniej **ten** film”.

Wymienił osiem oddzielnych incydentów w ciągu ostatnich lat, kiedy Chiny zakazywały bitcoina lub komunikowały zamiar ostatecznego rozprawienia się z branżą, a następnie wykres przedstawiający ogromne zyski, które BTC odnotowało później. Pekin deklaruje, że rozprawia się z sektorem wydobycia bitcoinów w związku z obawami o zużycie energii, ponieważ dąży do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Drugim powodem spadków, na który wskazał szef Pantera Capital był Dzień Wolności Podatkowej w USA, który tradycyjnie wpłynął na rynki, ponieważ inwestorzy zdecydowali się zlikwidować część swoich udziałów, aby zebrać pieniądze na podatek.

„Poprzednie cykle Tax Day osiągnęły lokalne minima na siedem dni przed świętem. To ma ogromny sens. Tyle czasu zajmuje przeniesienie pieniędzy z giełdy do banku.

Trzecim czynnikiem, który wymienił Morehead, był 180-stopniowy zwrot sentymentu Elona Muska w kontekście btcoin, aczkolwiek nie wyjaśnił wpływu tweetów CEO Tesli na rynek w tamtym czasie. Musk wywołał „wojnę na Twitterze” 17 maja, kiedy zasugerował, że Tesla wstrzymuje honorowanie płatności za swoje samochody w BTC z powodu obaw środowiskowych dotyczących zużycia energii.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze