VIII Digital Money & Blockchain Forum już 21 maja

969

Tegoroczna, siódma już edycja Digital Money & Blockchain Forum odbędzie się 21 maja. W związku z panującymi obecnie ograniczeniami forum będzie miało wyjątkową formą bo w postaci wideo-konferencji. Portal Bithub.pl jest jednym z partnerów medialnych tego wydarzenia.

Tematyka tegorocznego forum to: Blockchain i aktywa cyfrowe – jaka czeka je przyszłość? Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • Skutki dyrektywy PSD2  i sukcesy w budowaniu krajowych centrów innowacji
  • Wpływ pandemii na trendy technologiczne
  • Blockchain w medycynie – wyzwanie czy szansa?
  • Człowiek vs bezpieczeństwo w świecie blockchain 
  •   Pieniądz cyfrowy banków centralnych, korporacji i banków oraz społeczeństwa
  •  Zastosowanie technologii blockchain do zabezpieczania transakcji w systemach administracji publicznej
  •  Kantory e-handlu w trybie prywatnym, poniżej progu AML – zdecentralizowane oraz scentralizowane
  • Blockchain – trendy regulacyjne w nowej dekadzie
  • Nowy model gromadzenia dowodów cyfrowych z zagranicy przez organy ścigania w perspektywie funkcjonowania platform do obsługi walut wirtualnych

Szczegółowy program konferencji oraz formularz  zgłoszenia udziału w niej  znajdują się na stronie  www.digitalmoneyforum.biz      

Wideo-konferencja będzie miała miejsce w godzinach 9.30 – 17.30: zamiast sali konferencyjnej wykorzystana zostanie platformę webinarowa KIGEiT. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu na którym mogą zadawać pytania.

Współorganizatorem forum jest Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz  Uczelnia Łazarskiego.

Patronat Honorowy objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Partnerzy VIII Digital Money & Blockchain Forum to FlyingAtom, Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, portal Bithub.pl

Obowiązują rabaty dla określonych grup słuchaczy – członków PSB,  IGBiNT, PIIT, PTI,  KIGEiT, administracji centralnej, samorządowej, uczelni i jednostek naukowych.

Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze